×

زمان در Bourail و نیویورک

  • ساعت 23:00 در چهارشنبه, ژوئن 7 در Bourail برابر بود با 08:00 در نیویورک
  • Bourail هست 15 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Bourail

نیویورک
15 ساعت
15 ساعت
UTC
11 ساعت
11 ساعت

Bourail

نیویورک (-15ساعت)

چهارشنبه 23:00چهارشنبه 08:00
پنج شنبه 00:00چهارشنبه 09:00
پنج شنبه 01:00چهارشنبه 10:00
پنج شنبه 02:00چهارشنبه 11:00
پنج شنبه 03:00چهارشنبه 12:00
پنج شنبه 04:00چهارشنبه 13:00
پنج شنبه 05:00چهارشنبه 14:00
پنج شنبه 06:00چهارشنبه 15:00
پنج شنبه 07:00چهارشنبه 16:00
پنج شنبه 08:00چهارشنبه 17:00
پنج شنبه 09:00چهارشنبه 18:00
پنج شنبه 10:00چهارشنبه 19:00
پنج شنبه 11:00چهارشنبه 20:00
پنج شنبه 12:00چهارشنبه 21:00
پنج شنبه 13:00چهارشنبه 22:00
پنج شنبه 14:00چهارشنبه 23:00
پنج شنبه 15:00پنج شنبه 00:00
پنج شنبه 16:00پنج شنبه 01:00
پنج شنبه 17:00پنج شنبه 02:00
پنج شنبه 18:00پنج شنبه 03:00
پنج شنبه 19:00پنج شنبه 04:00
پنج شنبه 20:00پنج شنبه 05:00
پنج شنبه 21:00پنج شنبه 06:00
پنج شنبه 22:00پنج شنبه 07:00
پنج شنبه 23:00پنج شنبه 08:00
جمعه 00:00پنج شنبه 09:00
جمعه 01:00پنج شنبه 10:00
جمعه 02:00پنج شنبه 11:00
جمعه 03:00پنج شنبه 12:00
جمعه 04:00پنج شنبه 13:00
جمعه 05:00پنج شنبه 14:00
جمعه 06:00پنج شنبه 15:00
جمعه 07:00پنج شنبه 16:00
جمعه 08:00پنج شنبه 17:00
جمعه 09:00پنج شنبه 18:00
جمعه 10:00پنج شنبه 19:00

دوباره مقایسه کن

 
 
چهارشنبه, ژوئن 7, 2023, هفته 23