×

زمان در Bopolu و نیویورک

  • ساعت 21:00 در پنج شنبه, ژوئن 1 در Bopolu برابر بود با 17:00 در نیویورک
  • Bopolu هست 4 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Bopolu

نیویورک
4 ساعت
4 ساعت
UTC0

Bopolu

نیویورک (-4ساعت)

پنج شنبه 21:00پنج شنبه 17:00
پنج شنبه 22:00پنج شنبه 18:00
پنج شنبه 23:00پنج شنبه 19:00
جمعه 00:00پنج شنبه 20:00
جمعه 01:00پنج شنبه 21:00
جمعه 02:00پنج شنبه 22:00
جمعه 03:00پنج شنبه 23:00
جمعه 04:00جمعه 00:00
جمعه 05:00جمعه 01:00
جمعه 06:00جمعه 02:00
جمعه 07:00جمعه 03:00
جمعه 08:00جمعه 04:00
جمعه 09:00جمعه 05:00
جمعه 10:00جمعه 06:00
جمعه 11:00جمعه 07:00
جمعه 12:00جمعه 08:00
جمعه 13:00جمعه 09:00
جمعه 14:00جمعه 10:00
جمعه 15:00جمعه 11:00
جمعه 16:00جمعه 12:00
جمعه 17:00جمعه 13:00
جمعه 18:00جمعه 14:00
جمعه 19:00جمعه 15:00
جمعه 20:00جمعه 16:00
جمعه 21:00جمعه 17:00
جمعه 22:00جمعه 18:00
جمعه 23:00جمعه 19:00
شنبه 00:00جمعه 20:00
شنبه 01:00جمعه 21:00
شنبه 02:00جمعه 22:00
شنبه 03:00جمعه 23:00
شنبه 04:00شنبه 00:00
شنبه 05:00شنبه 01:00
شنبه 06:00شنبه 02:00
شنبه 07:00شنبه 03:00
شنبه 08:00شنبه 04:00

دوباره مقایسه کن

 
 
پنج شنبه, ژوئن 1, 2023, هفته 22