×

زمان در Bologna و نیویورک

  • ساعت 19:00 در دوشنبه, جولای 15 در Bologna برابر بود با 13:00 در نیویورک
  • Bologna هست 6 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Bologna

نیویورک
6 ساعت
6 ساعت
UTC
2 ساعت
2 ساعت

Bologna

نیویورک (-6ساعت)

دوشنبه 19:00دوشنبه 13:00
دوشنبه 20:00دوشنبه 14:00
دوشنبه 21:00دوشنبه 15:00
دوشنبه 22:00دوشنبه 16:00
دوشنبه 23:00دوشنبه 17:00
سه شنبه 00:00دوشنبه 18:00
سه شنبه 01:00دوشنبه 19:00
سه شنبه 02:00دوشنبه 20:00
سه شنبه 03:00دوشنبه 21:00
سه شنبه 04:00دوشنبه 22:00
سه شنبه 05:00دوشنبه 23:00
سه شنبه 06:00سه شنبه 00:00
سه شنبه 07:00سه شنبه 01:00
سه شنبه 08:00سه شنبه 02:00
سه شنبه 09:00سه شنبه 03:00
سه شنبه 10:00سه شنبه 04:00
سه شنبه 11:00سه شنبه 05:00
سه شنبه 12:00سه شنبه 06:00
سه شنبه 13:00سه شنبه 07:00
سه شنبه 14:00سه شنبه 08:00
سه شنبه 15:00سه شنبه 09:00
سه شنبه 16:00سه شنبه 10:00
سه شنبه 17:00سه شنبه 11:00
سه شنبه 18:00سه شنبه 12:00
سه شنبه 19:00سه شنبه 13:00
سه شنبه 20:00سه شنبه 14:00
سه شنبه 21:00سه شنبه 15:00
سه شنبه 22:00سه شنبه 16:00
سه شنبه 23:00سه شنبه 17:00
چهارشنبه 00:00سه شنبه 18:00
چهارشنبه 01:00سه شنبه 19:00
چهارشنبه 02:00سه شنبه 20:00
چهارشنبه 03:00سه شنبه 21:00
چهارشنبه 04:00سه شنبه 22:00
چهارشنبه 05:00سه شنبه 23:00
چهارشنبه 06:00چهارشنبه 00:00

دوباره مقایسه کن

 
 
دوشنبه, جولای 15, 2024, هفته 29