×

زمان در Bendigo و نیویورک

  • ساعت 22:00 در جمعه, ژوئن 9 در Bendigo برابر بود با 08:00 در نیویورک
  • Bendigo هست 14 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Bendigo

نیویورک
14 ساعت
14 ساعت
UTC
10 ساعت
10 ساعت

Bendigo

نیویورک (-14ساعت)

جمعه 22:00جمعه 08:00
جمعه 23:00جمعه 09:00
شنبه 00:00جمعه 10:00
شنبه 01:00جمعه 11:00
شنبه 02:00جمعه 12:00
شنبه 03:00جمعه 13:00
شنبه 04:00جمعه 14:00
شنبه 05:00جمعه 15:00
شنبه 06:00جمعه 16:00
شنبه 07:00جمعه 17:00
شنبه 08:00جمعه 18:00
شنبه 09:00جمعه 19:00
شنبه 10:00جمعه 20:00
شنبه 11:00جمعه 21:00
شنبه 12:00جمعه 22:00
شنبه 13:00جمعه 23:00
شنبه 14:00شنبه 00:00
شنبه 15:00شنبه 01:00
شنبه 16:00شنبه 02:00
شنبه 17:00شنبه 03:00
شنبه 18:00شنبه 04:00
شنبه 19:00شنبه 05:00
شنبه 20:00شنبه 06:00
شنبه 21:00شنبه 07:00
شنبه 22:00شنبه 08:00
شنبه 23:00شنبه 09:00
یکشنبه 00:00شنبه 10:00
یکشنبه 01:00شنبه 11:00
یکشنبه 02:00شنبه 12:00
یکشنبه 03:00شنبه 13:00
یکشنبه 04:00شنبه 14:00
یکشنبه 05:00شنبه 15:00
یکشنبه 06:00شنبه 16:00
یکشنبه 07:00شنبه 17:00
یکشنبه 08:00شنبه 18:00
یکشنبه 09:00شنبه 19:00

دوباره مقایسه کن

 
 
جمعه, ژوئن 9, 2023, هفته 23