×

زمان در پکن و نیویورک

  • ساعت 13:00 در شنبه, سپتامبر 23 در پکن برابر بود با 01:00 در نیویورک
  • پکن هست 12 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از پکن

نیویورک
12 ساعت
12 ساعت
UTC
8 ساعت
8 ساعت

پکن

نیویورک (-12ساعت)

شنبه 13:00شنبه 01:00
شنبه 14:00شنبه 02:00
شنبه 15:00شنبه 03:00
شنبه 16:00شنبه 04:00
شنبه 17:00شنبه 05:00
شنبه 18:00شنبه 06:00
شنبه 19:00شنبه 07:00
شنبه 20:00شنبه 08:00
شنبه 21:00شنبه 09:00
شنبه 22:00شنبه 10:00
شنبه 23:00شنبه 11:00
یکشنبه 00:00شنبه 12:00
یکشنبه 01:00شنبه 13:00
یکشنبه 02:00شنبه 14:00
یکشنبه 03:00شنبه 15:00
یکشنبه 04:00شنبه 16:00
یکشنبه 05:00شنبه 17:00
یکشنبه 06:00شنبه 18:00
یکشنبه 07:00شنبه 19:00
یکشنبه 08:00شنبه 20:00
یکشنبه 09:00شنبه 21:00
یکشنبه 10:00شنبه 22:00
یکشنبه 11:00شنبه 23:00
یکشنبه 12:00یکشنبه 00:00
یکشنبه 13:00یکشنبه 01:00
یکشنبه 14:00یکشنبه 02:00
یکشنبه 15:00یکشنبه 03:00
یکشنبه 16:00یکشنبه 04:00
یکشنبه 17:00یکشنبه 05:00
یکشنبه 18:00یکشنبه 06:00
یکشنبه 19:00یکشنبه 07:00
یکشنبه 20:00یکشنبه 08:00
یکشنبه 21:00یکشنبه 09:00
یکشنبه 22:00یکشنبه 10:00
یکشنبه 23:00یکشنبه 11:00
دوشنبه 00:00یکشنبه 12:00

دوباره مقایسه کن

 
 
شنبه, سپتامبر 23, 2023, هفته 38