×

زمان در بلرت و نیویورک

  • ساعت 08:00 در پنج شنبه, ژوئن 20 در بلرت برابر بود با 18:00 در چهارشنبه, ژوئن 19, 2024 در نیویورک
  • بلرت هست 14 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از بلرت

نیویورک
14 ساعت
14 ساعت
UTC
10 ساعت
10 ساعت

بلرت

نیویورک (-14ساعت)

پنج شنبه 08:00چهارشنبه 18:00
پنج شنبه 09:00چهارشنبه 19:00
پنج شنبه 10:00چهارشنبه 20:00
پنج شنبه 11:00چهارشنبه 21:00
پنج شنبه 12:00چهارشنبه 22:00
پنج شنبه 13:00چهارشنبه 23:00
پنج شنبه 14:00پنج شنبه 00:00
پنج شنبه 15:00پنج شنبه 01:00
پنج شنبه 16:00پنج شنبه 02:00
پنج شنبه 17:00پنج شنبه 03:00
پنج شنبه 18:00پنج شنبه 04:00
پنج شنبه 19:00پنج شنبه 05:00
پنج شنبه 20:00پنج شنبه 06:00
پنج شنبه 21:00پنج شنبه 07:00
پنج شنبه 22:00پنج شنبه 08:00
پنج شنبه 23:00پنج شنبه 09:00
جمعه 00:00پنج شنبه 10:00
جمعه 01:00پنج شنبه 11:00
جمعه 02:00پنج شنبه 12:00
جمعه 03:00پنج شنبه 13:00
جمعه 04:00پنج شنبه 14:00
جمعه 05:00پنج شنبه 15:00
جمعه 06:00پنج شنبه 16:00
جمعه 07:00پنج شنبه 17:00
جمعه 08:00پنج شنبه 18:00
جمعه 09:00پنج شنبه 19:00
جمعه 10:00پنج شنبه 20:00
جمعه 11:00پنج شنبه 21:00
جمعه 12:00پنج شنبه 22:00
جمعه 13:00پنج شنبه 23:00
جمعه 14:00جمعه 00:00
جمعه 15:00جمعه 01:00
جمعه 16:00جمعه 02:00
جمعه 17:00جمعه 03:00
جمعه 18:00جمعه 04:00
جمعه 19:00جمعه 05:00

دوباره مقایسه کن

 
 
چهارشنبه, ژوئن 19, 2024, هفته 25