×

زمان در Ashburton و نیویورک

  • ساعت 03:00 در یکشنبه, مارچ 3 در Ashburton برابر بود با 09:00 در شنبه, مارچ 2, 2024 در نیویورک
  • Ashburton هست 18 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از Ashburton

نیویورک
18 ساعت
18 ساعت
UTC
13 ساعت
13 ساعت

Ashburton

نیویورک (-18ساعت)

یکشنبه 03:00شنبه 09:00
یکشنبه 04:00شنبه 10:00
یکشنبه 05:00شنبه 11:00
یکشنبه 06:00شنبه 12:00
یکشنبه 07:00شنبه 13:00
یکشنبه 08:00شنبه 14:00
یکشنبه 09:00شنبه 15:00
یکشنبه 10:00شنبه 16:00
یکشنبه 11:00شنبه 17:00
یکشنبه 12:00شنبه 18:00
یکشنبه 13:00شنبه 19:00
یکشنبه 14:00شنبه 20:00
یکشنبه 15:00شنبه 21:00
یکشنبه 16:00شنبه 22:00
یکشنبه 17:00شنبه 23:00
یکشنبه 18:00یکشنبه 00:00
یکشنبه 19:00یکشنبه 01:00
یکشنبه 20:00یکشنبه 02:00
یکشنبه 21:00یکشنبه 03:00
یکشنبه 22:00یکشنبه 04:00
یکشنبه 23:00یکشنبه 05:00
دوشنبه 00:00یکشنبه 06:00
دوشنبه 01:00یکشنبه 07:00
دوشنبه 02:00یکشنبه 08:00
دوشنبه 03:00یکشنبه 09:00
دوشنبه 04:00یکشنبه 10:00
دوشنبه 05:00یکشنبه 11:00
دوشنبه 06:00یکشنبه 12:00
دوشنبه 07:00یکشنبه 13:00
دوشنبه 08:00یکشنبه 14:00
دوشنبه 09:00یکشنبه 15:00
دوشنبه 10:00یکشنبه 16:00
دوشنبه 11:00یکشنبه 17:00
دوشنبه 12:00یکشنبه 18:00
دوشنبه 13:00یکشنبه 19:00
دوشنبه 14:00یکشنبه 20:00

دوباره مقایسه کن

 
 
شنبه, مارچ 2, 2024, هفته 9