×

زمان در آدلاید و نیویورک

  • ساعت 22:30 در شنبه, ژوئن 15 در آدلاید برابر بود با 09:00 در نیویورک
  • آدلاید هست 13 ساعت و 30 دقیقه جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از آدلاید

نیویورک
13.5 ساعت
13.5 ساعت
UTC
9.5 ساعت
9.5 ساعت

آدلاید

نیویورک (-13ساعت30دقیقه)

شنبه 22:30شنبه 09:00
شنبه 23:30شنبه 10:00
یکشنبه 00:30شنبه 11:00
یکشنبه 01:30شنبه 12:00
یکشنبه 02:30شنبه 13:00
یکشنبه 03:30شنبه 14:00
یکشنبه 04:30شنبه 15:00
یکشنبه 05:30شنبه 16:00
یکشنبه 06:30شنبه 17:00
یکشنبه 07:30شنبه 18:00
یکشنبه 08:30شنبه 19:00
یکشنبه 09:30شنبه 20:00
یکشنبه 10:30شنبه 21:00
یکشنبه 11:30شنبه 22:00
یکشنبه 12:30شنبه 23:00
یکشنبه 13:30یکشنبه 00:00
یکشنبه 14:30یکشنبه 01:00
یکشنبه 15:30یکشنبه 02:00
یکشنبه 16:30یکشنبه 03:00
یکشنبه 17:30یکشنبه 04:00
یکشنبه 18:30یکشنبه 05:00
یکشنبه 19:30یکشنبه 06:00
یکشنبه 20:30یکشنبه 07:00
یکشنبه 21:30یکشنبه 08:00
یکشنبه 22:30یکشنبه 09:00
یکشنبه 23:30یکشنبه 10:00
دوشنبه 00:30یکشنبه 11:00
دوشنبه 01:30یکشنبه 12:00
دوشنبه 02:30یکشنبه 13:00
دوشنبه 03:30یکشنبه 14:00
دوشنبه 04:30یکشنبه 15:00
دوشنبه 05:30یکشنبه 16:00
دوشنبه 06:30یکشنبه 17:00
دوشنبه 07:30یکشنبه 18:00
دوشنبه 08:30یکشنبه 19:00
دوشنبه 09:30یکشنبه 20:00

دوباره مقایسه کن

 
 
شنبه, ژوئن 15, 2024, هفته 24