×

Widget gratuït del rellotge, personalitzable per a la teva pàgina web

Vols un rellotge de precisió exacte per a la teva pàgina web? O de la data d'avui, de l'hora la sortida del sol, de la posta de sol o de la durada del dia? Senzillament selecciona des de les opcions de sota i copia el codi! És gratuït!

Opcions

Localització
Nova York, Estados Unidos
Per a altres localitzacions, si us plau utilitza la cerca del racó d'adalt de tot a la dreta.
Què mostrar
Format de l'horaFormat de la data
 
Dia:
daynameDissabte
dnamedis
daynum01-31
dnum1-31
day_in_ydia 1-366
Setmana:
weeksetmana 29
Mes:
monthnameJuliol
monthnum01-12
mnum1-12
Any:
year2024
yy24
Color i tamany
px
Com es veurà
L'hora a Nova York:
El resultat final pot ser diferent, depèn de les fulles d'estil de la teva pàgina web.
Pots posar-li estils al widget com vulguis amb CSS.

Aquest és el codi per al widget del rellotge per a la teva pàgina web

Termes d'ús

Ús avançat

Hi ha dos scripts del widget: Una versió simplificada, t.js, la qual mostra només l'hora, i el principal script del widget, ca.js, el qual pot mostrar l'hora, la data, l'hora de sortida del sol, l'hora de la posta de sol i la durada del dia. El principal script del widget està disponible en varis idiomes. Per als altres idiomes, reemplaça ca per el nom de l'script amb el codi de l'idioma dessitjat. (Per Exemple pl.js per l'idioma Polac, o tr.js pel Turc.)

Paràmetres per a inicialitzar la funció:

ParàmetresParaules clau vàlidesValor per defecte
templateTIME, DATE, SUNTIME
time_formathours, minutes, seconds, 12hours, AMPMhours:minutes:seconds
date_formatdayname, dname, daynum, dnum, day_in_y, week, monthname, monthnum, mnum, yy, yearyear-monthnum-daynum
sun_formatsrhour, srminute, sr12hour, srAMPM, sshour, ssminute, ss12hour, ssAMPM, dlhours, dlminutessrhour:srminute-sshour:ssminute
coordsLa localització de la latitud i la longitud. Requerit per a mostrar les hores de sol i la duració del dia.
idPer a identificar la localització i la zona horària al lloc del servidor. Requerit si el nom de la localització conté lletres que no són ascii, i pots canviar l'element id de l'HTML.
callbackEl nom de la funció serà cridada cada segon, així mostrant-se la plantilla renderitzada template com a paràmetre. (Opcional)

Els noms dels paràmetres i les paraules clau (keywords). Pots utilitzar l'HTML i altres continguts dels paràmetres template, time_format, date_format i sun_format.

Poden ser creats rellotges múltiples com aquest:

UTC time: <span id="UTC_za00"></span><br/>
New York sunrise time: <span id="New_York_z161"></span><br/>
Tokyo sunrise time: <span id="Tokyo_z444"></span><br/>
Find the <a href="https://time.is/" id="time_is_link" rel="nofollow">current time for any location or time zone on Time.is!</a>
<script src="//widget.time.is/ca.js"></script>
<script>
time_is_widget.init({
	UTC_za00 : {},
	New_York_z161 : {
		template: "SUN",
		sun_format: "srhour:srminute",
		coords: "40.71427,-74.00597"
		},
	Tokyo_z444 : {
		coords: "59.33258,18.06490"
		}
	});
</script>

Resultat:

UTC time:
New York sunrise time:
Tokyo sunrise time:
Find the current time for any location or time zone on Time.is!

Els valors dels paràmetres time_format, date_format, sun_format i template són heredats, i llavors no necessites repetir-los si el valor és el mateix que el del widget prèviament definit.