×

2020 நாட்காட்டி

தை 2020
ஞா
தி
செ
பு
வி
வெ
01   
1
2
3
4
02
5
6
7
8
9
10
11
03
12
13
14
15
16
17
18
04
19
20
21
22
23
24
25
05
26
27
28
29
30
31
 
மாசி 2020
ஞா
தி
செ
பு
வி
வெ
05      
1
06
2
3
4
5
6
7
8
07
9
10
11
12
13
14
15
08
16
17
18
19
20
21
22
09
23
24
25
26
27
28
29
பங்குனி 2020
ஞா
தி
செ
பு
வி
வெ
09
1
2
3
4
5
6
7
10
8
9
10
11
12
13
14
11
15
16
17
18
19
20
21
12
22
23
24
25
26
27
28
13
29
30
31
    
சித்திரை 2020
ஞா
தி
செ
பு
வி
வெ
14   
1
2
3
4
15
5
6
7
8
9
10
11
16
12
13
14
15
16
17
18
17
19
20
21
22
23
24
25
18
26
27
28
29
30
  
வைகாசி 2020
ஞா
தி
செ
பு
வி
வெ
18     
1
2
19
3
4
5
6
7
8
9
20
10
11
12
13
14
15
16
21
17
18
19
20
21
22
23
22
24
25
26
27
28
29
30
23
31
      
ஆனி 2020
ஞா
தி
செ
பு
வி
வெ
23 
1
2
3
4
5
6
24
7
8
9
10
11
12
13
25
14
15
16
17
18
19
20
26
21
22
23
24
25
26
27
27
28
29
30
    
ஆடி 2020
ஞா
தி
செ
பு
வி
வெ
27   
1
2
3
4
28
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
30
19
20
21
22
23
24
25
31
26
27
28
29
30
31
 
ஆவணி 2020
ஞா
தி
செ
பு
வி
வெ
31      
1
32
2
3
4
5
6
7
8
33
9
10
11
12
13
14
15
34
16
17
18
19
20
21
22
35
23
24
25
26
27
28
29
36
30
31
     
புரட்டாதி 2020
ஞா
தி
செ
பு
வி
வெ
36  
1
2
3
4
5
37
6
7
8
9
10
11
12
38
13
14
15
16
17
18
19
39
20
21
22
23
24
25
26
40
27
28
29
30
   
ஐப்பசி 2020
ஞா
தி
செ
பு
வி
வெ
40    
1
2
3
41
4
5
6
7
8
9
10
42
11
12
13
14
15
16
17
43
18
19
20
21
22
23
24
44
25
26
27
28
29
30
31
கார்திகை 2020
ஞா
தி
செ
பு
வி
வெ
44
1
2
3
4
5
6
7
45
8
9
10
11
12
13
14
46
15
16
17
18
19
20
21
47
22
23
24
25
26
27
28
48
29
30
     
மார்கழி 2020
ஞா
தி
செ
பு
வி
வெ
49  
1
2
3
4
5
50
6
7
8
9
10
11
12
51
13
14
15
16
17
18
19
52
20
21
22
23
24
25
26
53
27
28
29
30
31
  

Calendar for other years 

Time.is

Useful tips

  • காலநேரத்தை கணிக்க நாட்களின் மேல் மேலுலாவு அல்லது சொடுக்கு.
  • இந்த நாட்காட்டி அச்சிட இலகுவானது! சின்னமும் நாட்காட்டியும் மட்டுமே தெரியும் print this page.

What do you think about our new calendar? Give us your feedback!

Looks great on small screens, big screens and on print. Click on dates to calculate duration.
 
 
சனி, ஐப்பசி 31, 2020, கிழமை 44
நியூயார்க் நகரம் switches to தரநிலை நேரம் at 02:00 on ஞாயிறு, கார்திகை 1. அமைத்த நேரம் ஒரு மணி பின்.
சூரியன்: ↑ 07:26 ↓ 17:53 (10ம 27நி) மேலதிக தகவல்