×

Prispôsobiteľný widget s hodinami pre vašu webovú stránku, zadarmo

Chcete mať presné hodiny na vlastnej webovej stránke? Alebo dnešný dátum, čas východu a západu Slnka, alebo dĺžku dňa? Vyberte si z možností nižšie a skopírujte HTML kód! Je to zadarmo!

Možnosti

Miesto
New York, Spojené štáty americké
Pre iné miesta prosím použite vyhľadávacie pole v pravom hornom rohu.
Čo ukázať 
Deň:
daynamestreda
dnamest
daynum01-31
dnum1-31
day_in_ydeň 1-366
Týždeň:
weektýždeň 49
Mesiac:
monthnamedecember
monthnum01-12
mnum1-12
Rok:
year2023
yy23
Farba a veľkosť
px
Ako to bude vyzerať
Presný čas v mieste New York:
Konečný výsledok sa môže líšiť v závislosti od CSS štýlu Vašej webovej stránky.
Štýl widgetu môžete ľubovoľne upraviť pomocou CSS.

Tu je kód pre Váš vlastný widget:

Podmienky použitia

Pokročilé použitie

Existujú dva skripty pre widgety: Zjednodušená verzia t.js zobrazujúca iba čas, a hlavný skript widgetu sk.js, zobrazujúci čas, dátum, východ a západ Slnka a dĺžku dňa. Hlavný skript je k dispozícii v rôznych jazykoch. Pre iný jazyk nahraďte sk v názve skriptu skratkou požadovaného jazyka. (Napríklad cs.js je pre češtinu, en.js pre angličtinu.)

Parametre funkcie init

ParameterPlatné kľúčové slováVýchodzia hodnota
templateTIME, DATE, SUNTIME
time_formathours, minutes, seconds, 12hours, AMPMhours:minutes:seconds
date_formatdayname, dname, daynum, dnum, day_in_y, week, monthname, monthnum, mnum, yy, yearyear-monthnum-daynum
sun_formatsrhour, srminute, sr12hour, srAMPM, sshour, ssminute, ss12hour, ssAMPM, dlhours, dlminutessrhour:srminute-sshour:ssminute
coordsZemepisná poloha miesta. Vyžadované pre zobrazenie dĺžky dňa a východu / západu Slnka.
idKombinované ID miesta a časového pásma. Vyžadované, ak názov miesta obsahuje nie-ASCII znaky, alebo ak zmeníte element-id.
callbackNázov funkcie, ktorá bude volaná každú sekundu s vyrenderovanou šablónou ako parametrom. (nepovinné)

Názvy parametrov a kľúčových slov sú citlivé na veľkosť písmen. Môžete pridať HTML aj iný obsah do parametrov template, time_format, date_format a sun_format.

Viacnásobné hodiny môžu byť vytvorené nasledovne:

UTC time: <span id="UTC_za00"></span><br/>
New York sunrise time: <span id="New_York_z161"></span><br/>
Tokyo sunrise time: <span id="Tokyo_z444"></span><br/>
Find the <a href="https://time.is/" id="time_is_link" rel="nofollow">current time for any location or time zone on Time.is!</a>
<script src="//widget.time.is/sk.js"></script>
<script>
time_is_widget.init({
	UTC_za00 : {},
	New_York_z161 : {
		template: "SUN",
		sun_format: "srhour:srminute",
		coords: "40.71427,-74.00597"
		},
	Tokyo_z444 : {
		coords: "59.33258,18.06490"
		}
	});
</script>

Výsledok

UTC time:
New York sunrise time:
Tokyo sunrise time:
Find the current time for any location or time zone on Time.is!

Hodnoty parametrov time_format, date_format, sun_format a template sú dedené, takže nie je nutné ich opakovať, ak majú byť rovnaké s predtým definovaným widgetem.

 
 
streda, december 6, 2023, týždeň 49