×

Besplatni, podesivi programčić za sat koji možete staviti na vlastitu stranicu.

Želite točan sat na vašoj web stranici? Ili današnji datum, vrijeme izlaska ili zalaska sunca ili trajanje dana? Dovoljno je da odaberete donje opcije i kopirate kod! Besplatno je!

Opcije

Lokacija
New York, Sjedinjene Američke Države
Za druge lokacije, izvolite koristiti kućicu za pretraživanje u gornjem desnom kutu.
Što treba prikazati
Oblik vremenaOblik datuma
 
Dan:
daynamepetak
dnamepet
daynum01-31
dnum1-31
day_in_ydan 1-366
Tjedan:
weektjedan 8
Mjesec:
monthnameveljače
monthnum01-12
mnum1-12
Godina:
year2024
yy24
Boja i veličina
px
Kako će izgledati
Trenutno lokalno vrijeme u New York:
Konačni rezultat može izgledati drugačije, u ovisnosti o stilu vaše web stranice.
Možete oblikovati programčić kako god želite korištenjem CSSa.

Ovo je programski kod za vaš vlastiti sat na webu:

Uvjeti korištenja

Napredno korištenje

Postoje dvije skripte: jednostavnija verzija t.js, koja prikazuje samo vrijeme i glavna verzija hr.js, koja može prikazivati vrijeme, datum, vrijeme izlaska i zalaska sunca i trajanje dana te ja ne nekoliko jezika. Za prikaz na drugim jezicima, zamijenite hr u nazivu skripte s kodom željenog jezika.

Parametri za funkciju "init":

ParametarIspravne ključne riječiTvornička postavka
templateTIME, DATE, SUNTIME
time_formathours, minutes, seconds, 12hours, AMPMhours:minutes:seconds
date_formatdayname, dname, daynum, dnum, day_in_y, week, monthname, monthnum, mnum, yy, yearyear-monthnum-daynum
sun_formatsrhour, srminute, sr12hour, srAMPM, sshour, ssminute, ss12hour, ssAMPM, dlhours, dlminutessrhour:srminute-sshour:ssminute
coordsZemljopisna dužina i širina za lokaciju. Nužna za prikaz izlaska i zalaska sunca i trajanja dana.
idKombinirani ID lokacije i vremenska zona. Obvezno ako ime lokacije sadrži znakove koji nisu iz ASCII skupa ili ako vi promijenite ID elementa.
callbackNaziv funkcije koja će se aktivirati svake sekunde, sa sadržajem kao parametrom (po izboru).

Nazivi parametara i ključne riječi se razlikuju ako se kroiste velika i mala slova. Možete dodati HTML kod i svoj sadržaj u sadržaj, format vremena, format datuma i format sunca parametre.

Višestruki satovi se mogu dobiti na ovaj način:

UTC time: <span id="UTC_za00"></span><br/>
New York sunrise time: <span id="New_York_z161"></span><br/>
Tokyo sunrise time: <span id="Tokyo_z444"></span><br/>
Find the <a href="https://time.is/" id="time_is_link" rel="nofollow">current time for any location or time zone on Time.is!</a>
<script src="//widget.time.is/hr.js"></script>
<script>
time_is_widget.init({
	UTC_za00 : {},
	New_York_z161 : {
		template: "SUN",
		sun_format: "srhour:srminute",
		coords: "40.71427,-74.00597"
		},
	Tokyo_z444 : {
		coords: "59.33258,18.06490"
		}
	});
</script>

Rezultat

UTC time:
New York sunrise time:
Tokyo sunrise time:
Find the current time for any location or time zone on Time.is!

Vrijednosti za parametre: format vremena, format datuma, format sunca i sadržaj se nasljeđuju, pa ih ne morate ponavljati ako im je vrijednost ista kao za prethodno definirani widget.

 
 
petak, 23. veljače 2024., tjedan 8.