×

וידג'ט שעון חינמי הניתן לקיסטום לאתר שלכם

רוצה שעון מדויק באתר האינטרנט שלך? או תאריך של היום, זמן זריחת שמש, זמן שקיעה או אורך היום? רק בחר מתוך האפשרויות שלהלן והעתק את הקוד! זה חינם!

אפשרויות

מיקום
ניו יורק, ארה״ב
למקומות אחרים, אנא השתמש בתיבת החיפוש בפינה הימנית העליונה.
מה להציג
תבנית זמןתבנית תאריך
 
יום:
daynameשני
dnameב
daynum01-31
dnum1-31
day_in_yיום 1-366
שבוע:
weekשבוע 22
חודש:
monthnameמאי
monthnum01-12
mnum1-12
שנה:
year2024
yy24
צבע וגודל
px
כיצד זה יראה
הזמן ב-ניו יורק:
התוצאה הסופית עשויה להיות שונה, בהתאם לדפי העיצוב של האתר שלכם
ניתן לעצב את הוידג'ט באמצעות CSS

להלן הקוד לוידג'ט השעון שלכם:

הסכם שימוש

שימוש מתקדם

There are two widget scripts: A simplified version, t.js, which displays only time, and the main widget script, he.js, which can display time, date, sunrise time, sunset time and day length. The main widget script is available in several languages. For other languages, replace he in the script name with the code for the desired language. (For instance pl.js for Polish, or tr.js for Turkish.)

פרמטרים לפונקציית אתחול:

פרמטריםמילות מפתח חוקיותערך ברירת מחדל
templateTIME, DATE, SUNTIME
time_formathours, minutes, seconds, 12hours, AMPMhours:minutes:seconds
date_formatdayname, dname, daynum, dnum, day_in_y, week, monthname, monthnum, mnum, yy, yearyear-monthnum-daynum
sun_formatsrhour, srminute, sr12hour, srAMPM, sshour, ssminute, ss12hour, ssAMPM, dlhours, dlminutessrhour:srminute-sshour:ssminute
coordsקו הרוחב של מיקום אורך ורוחב. נדרש להצגת זמני שמש ואורך היום.
idלצורך זיהוי מיקום ואזור זמן בצד השרת. נדרש אם המיקום מכיל אותיות שאינן ASCII וכן אם שינתם את האלמנט בדף
callbackThe name of a function that will be called every second, with rendered template as parameter. (Optional)

Parameter names and keywords are case sensitive. You can use HTML and other content in the template, time_format, date_format and sun_format parameters.

ניתן לייצר שעונים מרובים כך:

UTC time: <span id="UTC_za00"></span><br/>
New York sunrise time: <span id="New_York_z161"></span><br/>
Tokyo sunrise time: <span id="Tokyo_z444"></span><br/>
Find the <a href="https://time.is/" id="time_is_link" rel="nofollow">current time for any location or time zone on Time.is!</a>
<script src="//widget.time.is/he.js"></script>
<script>
time_is_widget.init({
	UTC_za00 : {},
	New_York_z161 : {
		template: "SUN",
		sun_format: "srhour:srminute",
		coords: "40.71427,-74.00597"
		},
	Tokyo_z444 : {
		coords: "59.33258,18.06490"
		}
	});
</script>

תוצאה

UTC time:
New York sunrise time:
Tokyo sunrise time:
Find the current time for any location or time zone on Time.is!

The values of the time_format, date_format, sun_format and template parameters are inherited, so you don't need to repeat them if the value is the same as for the previously defined widget.

 
 
שני מאי 27 2024 שבוע 22