×

זמן ב UTC ו ניו יורק

  • כשהשעה היתר 21:00 בתאריך שלישי ספטמבר 26 ב UTC, השעה איתה 17:00 ב ניו יורק
  • UTC היא 4 שעות לפני ניו יורק.
  • לחץ על כל עת בטבלה שלהלן כדי לפתוח ולשתף את דף זמן האירוע

הבדל זמן מ UTC

ניו יורק
4 שעות
4 שעות
UTC0

UTC

ניו יורק (-4שעות)

שלישי 21:00שלישי 17:00
שלישי 22:00שלישי 18:00
שלישי 23:00שלישי 19:00
רביעי 00:00שלישי 20:00
רביעי 01:00שלישי 21:00
רביעי 02:00שלישי 22:00
רביעי 03:00שלישי 23:00
רביעי 04:00רביעי 00:00
רביעי 05:00רביעי 01:00
רביעי 06:00רביעי 02:00
רביעי 07:00רביעי 03:00
רביעי 08:00רביעי 04:00
רביעי 09:00רביעי 05:00
רביעי 10:00רביעי 06:00
רביעי 11:00רביעי 07:00
רביעי 12:00רביעי 08:00
רביעי 13:00רביעי 09:00
רביעי 14:00רביעי 10:00
רביעי 15:00רביעי 11:00
רביעי 16:00רביעי 12:00
רביעי 17:00רביעי 13:00
רביעי 18:00רביעי 14:00
רביעי 19:00רביעי 15:00
רביעי 20:00רביעי 16:00
רביעי 21:00רביעי 17:00
רביעי 22:00רביעי 18:00
רביעי 23:00רביעי 19:00
חמישי 00:00רביעי 20:00
חמישי 01:00רביעי 21:00
חמישי 02:00רביעי 22:00
חמישי 03:00רביעי 23:00
חמישי 04:00חמישי 00:00
חמישי 05:00חמישי 01:00
חמישי 06:00חמישי 02:00
חמישי 07:00חמישי 03:00
חמישי 08:00חמישי 04:00

השווה שוב

 
 
שלישי ספטמבר 26 2023 שבוע 39