×

זמן ב חבר המדינות הרוסיות ו ניו יורק

  • ב חבר המדינות הרוסיות יש 11 אזורי זמן. אזור הזמן בבירה מוסקבה בשימוש כאן
  • כשהשעה היתר 05:00 בתאריך ראשון אפריל 14 ב חבר המדינות הרוסיות, השעה איתה 22:00 בתאריך שבת אפריל 13 2024 ב ניו יורק
  • חבר המדינות הרוסיות היא 7 שעות לפני ניו יורק.
  • לחץ על כל עת בטבלה שלהלן כדי לפתוח ולשתף את דף זמן האירוע

הבדל זמן מ חבר המדינות הרוסיות

ניו יורק
7 שעות
7 שעות
UTC
3 שעות
3 שעות

חבר המדינות הרוסיות

ניו יורק (-7שעות)

ראשון 05:00שבת 22:00
ראשון 06:00שבת 23:00
ראשון 07:00ראשון 00:00
ראשון 08:00ראשון 01:00
ראשון 09:00ראשון 02:00
ראשון 10:00ראשון 03:00
ראשון 11:00ראשון 04:00
ראשון 12:00ראשון 05:00
ראשון 13:00ראשון 06:00
ראשון 14:00ראשון 07:00
ראשון 15:00ראשון 08:00
ראשון 16:00ראשון 09:00
ראשון 17:00ראשון 10:00
ראשון 18:00ראשון 11:00
ראשון 19:00ראשון 12:00
ראשון 20:00ראשון 13:00
ראשון 21:00ראשון 14:00
ראשון 22:00ראשון 15:00
ראשון 23:00ראשון 16:00
שני 00:00ראשון 17:00
שני 01:00ראשון 18:00
שני 02:00ראשון 19:00
שני 03:00ראשון 20:00
שני 04:00ראשון 21:00
שני 05:00ראשון 22:00
שני 06:00ראשון 23:00
שני 07:00שני 00:00
שני 08:00שני 01:00
שני 09:00שני 02:00
שני 10:00שני 03:00
שני 11:00שני 04:00
שני 12:00שני 05:00
שני 13:00שני 06:00
שני 14:00שני 07:00
שני 15:00שני 08:00
שני 16:00שני 09:00

השווה שוב

 
 
שבת אפריל 13 2024 שבוע 15