×

זמן ב מולדובה ו ניו יורק

  • כשהשעה היתר 19:00 בתאריך חמישי מאי 23 ב מולדובה, השעה איתה 12:00 ב ניו יורק
  • מולדובה היא 7 שעות לפני ניו יורק.
  • לחץ על כל עת בטבלה שלהלן כדי לפתוח ולשתף את דף זמן האירוע

הבדל זמן מ מולדובה

ניו יורק
7 שעות
7 שעות
UTC
3 שעות
3 שעות

מולדובה

ניו יורק (-7שעות)

חמישי 19:00חמישי 12:00
חמישי 20:00חמישי 13:00
חמישי 21:00חמישי 14:00
חמישי 22:00חמישי 15:00
חמישי 23:00חמישי 16:00
שישי 00:00חמישי 17:00
שישי 01:00חמישי 18:00
שישי 02:00חמישי 19:00
שישי 03:00חמישי 20:00
שישי 04:00חמישי 21:00
שישי 05:00חמישי 22:00
שישי 06:00חמישי 23:00
שישי 07:00שישי 00:00
שישי 08:00שישי 01:00
שישי 09:00שישי 02:00
שישי 10:00שישי 03:00
שישי 11:00שישי 04:00
שישי 12:00שישי 05:00
שישי 13:00שישי 06:00
שישי 14:00שישי 07:00
שישי 15:00שישי 08:00
שישי 16:00שישי 09:00
שישי 17:00שישי 10:00
שישי 18:00שישי 11:00
שישי 19:00שישי 12:00
שישי 20:00שישי 13:00
שישי 21:00שישי 14:00
שישי 22:00שישי 15:00
שישי 23:00שישי 16:00
שבת 00:00שישי 17:00
שבת 01:00שישי 18:00
שבת 02:00שישי 19:00
שבת 03:00שישי 20:00
שבת 04:00שישי 21:00
שבת 05:00שישי 22:00
שבת 06:00שישי 23:00

השווה שוב

 
 
חמישי מאי 23 2024 שבוע 21