×

זמן ב הלסינקי ו ניו יורק

  • כשהשעה היתר 02:00 בתאריך רביעי דצמבר 6 ב הלסינקי, השעה איתה 19:00 בתאריך שלישי דצמבר 5 2023 ב ניו יורק
  • הלסינקי היא 7 שעות לפני ניו יורק.
  • לחץ על כל עת בטבלה שלהלן כדי לפתוח ולשתף את דף זמן האירוע

הבדל זמן מ הלסינקי

ניו יורק
7 שעות
7 שעות
UTC
2 שעות
2 שעות

הלסינקי

ניו יורק (-7שעות)

רביעי 02:00שלישי 19:00
רביעי 03:00שלישי 20:00
רביעי 04:00שלישי 21:00
רביעי 05:00שלישי 22:00
רביעי 06:00שלישי 23:00
רביעי 07:00רביעי 00:00
רביעי 08:00רביעי 01:00
רביעי 09:00רביעי 02:00
רביעי 10:00רביעי 03:00
רביעי 11:00רביעי 04:00
רביעי 12:00רביעי 05:00
רביעי 13:00רביעי 06:00
רביעי 14:00רביעי 07:00
רביעי 15:00רביעי 08:00
רביעי 16:00רביעי 09:00
רביעי 17:00רביעי 10:00
רביעי 18:00רביעי 11:00
רביעי 19:00רביעי 12:00
רביעי 20:00רביעי 13:00
רביעי 21:00רביעי 14:00
רביעי 22:00רביעי 15:00
רביעי 23:00רביעי 16:00
חמישי 00:00רביעי 17:00
חמישי 01:00רביעי 18:00
חמישי 02:00רביעי 19:00
חמישי 03:00רביעי 20:00
חמישי 04:00רביעי 21:00
חמישי 05:00רביעי 22:00
חמישי 06:00רביעי 23:00
חמישי 07:00חמישי 00:00
חמישי 08:00חמישי 01:00
חמישי 09:00חמישי 02:00
חמישי 10:00חמישי 03:00
חמישי 11:00חמישי 04:00
חמישי 12:00חמישי 05:00
חמישי 13:00חמישי 06:00

השווה שוב

 
 
שלישי דצמבר 5 2023 שבוע 49