×

זמן ב דובאי ו ניו יורק

  • כשהשעה היתר 10:00 בתאריך רביעי אפריל 17 ב דובאי, השעה איתה 02:00 ב ניו יורק
  • דובאי היא 8 שעות לפני ניו יורק.
  • לחץ על כל עת בטבלה שלהלן כדי לפתוח ולשתף את דף זמן האירוע

הבדל זמן מ דובאי

ניו יורק
8 שעות
8 שעות
UTC
4 שעות
4 שעות

דובאי

ניו יורק (-8שעות)

רביעי 10:00רביעי 02:00
רביעי 11:00רביעי 03:00
רביעי 12:00רביעי 04:00
רביעי 13:00רביעי 05:00
רביעי 14:00רביעי 06:00
רביעי 15:00רביעי 07:00
רביעי 16:00רביעי 08:00
רביעי 17:00רביעי 09:00
רביעי 18:00רביעי 10:00
רביעי 19:00רביעי 11:00
רביעי 20:00רביעי 12:00
רביעי 21:00רביעי 13:00
רביעי 22:00רביעי 14:00
רביעי 23:00רביעי 15:00
חמישי 00:00רביעי 16:00
חמישי 01:00רביעי 17:00
חמישי 02:00רביעי 18:00
חמישי 03:00רביעי 19:00
חמישי 04:00רביעי 20:00
חמישי 05:00רביעי 21:00
חמישי 06:00רביעי 22:00
חמישי 07:00רביעי 23:00
חמישי 08:00חמישי 00:00
חמישי 09:00חמישי 01:00
חמישי 10:00חמישי 02:00
חמישי 11:00חמישי 03:00
חמישי 12:00חמישי 04:00
חמישי 13:00חמישי 05:00
חמישי 14:00חמישי 06:00
חמישי 15:00חמישי 07:00
חמישי 16:00חמישי 08:00
חמישי 17:00חמישי 09:00
חמישי 18:00חמישי 10:00
חמישי 19:00חמישי 11:00
חמישי 20:00חמישי 12:00
חמישי 21:00חמישי 13:00

השווה שוב

 
 
רביעי אפריל 17 2024 שבוע 16
Bat Appreciation Day