×

זמן ב Central European Summer Time ו ניו יורק

  • כשהשעה היתר 11:00 בתאריך חמישי יוני 1 ב Central European Summer Time, השעה איתה 05:00 ב ניו יורק
  • Central European Summer Time היא 6 שעות לפני ניו יורק.
  • לחץ על כל עת בטבלה שלהלן כדי לפתוח ולשתף את דף זמן האירוע

הבדל זמן מ Central European Summer Time

ניו יורק
6 שעות
6 שעות
UTC
2 שעות
2 שעות

Central European Summer Time

ניו יורק (-6שעות)

חמישי 11:00חמישי 05:00
חמישי 12:00חמישי 06:00
חמישי 13:00חמישי 07:00
חמישי 14:00חמישי 08:00
חמישי 15:00חמישי 09:00
חמישי 16:00חמישי 10:00
חמישי 17:00חמישי 11:00
חמישי 18:00חמישי 12:00
חמישי 19:00חמישי 13:00
חמישי 20:00חמישי 14:00
חמישי 21:00חמישי 15:00
חמישי 22:00חמישי 16:00
חמישי 23:00חמישי 17:00
שישי 00:00חמישי 18:00
שישי 01:00חמישי 19:00
שישי 02:00חמישי 20:00
שישי 03:00חמישי 21:00
שישי 04:00חמישי 22:00
שישי 05:00חמישי 23:00
שישי 06:00שישי 00:00
שישי 07:00שישי 01:00
שישי 08:00שישי 02:00
שישי 09:00שישי 03:00
שישי 10:00שישי 04:00
שישי 11:00שישי 05:00
שישי 12:00שישי 06:00
שישי 13:00שישי 07:00
שישי 14:00שישי 08:00
שישי 15:00שישי 09:00
שישי 16:00שישי 10:00
שישי 17:00שישי 11:00
שישי 18:00שישי 12:00
שישי 19:00שישי 13:00
שישי 20:00שישי 14:00
שישי 21:00שישי 15:00
שישי 22:00שישי 16:00

השווה שוב

 
 
חמישי יוני 1 2023 שבוע 22