×
 
 
شنبه, اکتبر 31, 2020, هفته 44
نیویورک تغییر پیدا می کند به زمان استاندارد در ساعت 02:00 روز یکشنبه, نوامبر 1. عقب کشیده شده است یک ساعت backساعت
خورشید ↑ 07:26 ↓ 17:53 (10ساعت 27دقیقه) اطلاعات بیشتر