×

Veb səhifəniz üçün pulsuz saat

Veb səhifənizdə dəqiq vaxtı, bu günkü tarixi, gün doğumu, gün batımı və yaxud gün uzunluğu haqqında məlumatları əks etdirmək istəyirsinizsə aşağıdakı kodlardan birini seçin! Bu xidmət pulsuzdur!

Seçimlər

Məntəqə
New York, ABŞ
Digər məntəqələri seçmək üçün səhifənin yuxarı sağ küncündə yerləşən axtarış qutusundan istifadə edin.
Nə göstərilsin
Vaxt formatıTarix formatı
 
Gün:
dayname Bazar ertəsi
dname B.E.
daynum01-31
dnum1-31
day_in_ygün 1-366
Həftə:
weekhəftə 39
Ay:
monthname Sentyabr
monthnum01-12
mnum1-12
İl:
year2023
yy23
Rəng və ölçü
px
Görünüşü
New York üçün vaxt:
Veb səhifənizdəki stillərdən asılı olaraq nəticə buradakından fərqli ola bilər.
CSS vasitəsilə saatınıza istədiyiniz görünüşü verə bilərsiniz.

Sizin veb saatınızın kodu aşağıdakı kimidir:

İstifadə qaydaları

İstifadə imkanları

Hazırda iki ədəd saat skripti mövcuddur: Yalnız vaxtı göstərən sadə versiya t.js, və saat, tarix, gün doğuşu, gün batımı vaxtlarını və günün uzunluğunu göstərən əsas versiyaaz.js. İkinci skript bir neçə dildə mövcuddur. Skriptin adındakı az hərfini istədiyiniz dilin koduna dəyişməklə əsas versiyanı arzu olunan dildə əldə etmək mümkündür. (Məsələn: Polyak dili üçün pl.js və ya Türk dili üçün tr.js skriptlərindən istifadə edilməlidir.)

Funksiyalar üçün əsas parametrlər

ParametrMümkün açar sözlərStandard ölçü vahidi
templateTIME, DATE, SUNTIME
time_formathours, minutes, seconds, 12hours, AMPMhours:minutes:seconds
date_formatdayname, dname, daynum, dnum, day_in_y, week, monthname, monthnum, mnum, yy, yearyear-monthnum-daynum
sun_formatsrhour, srminute, sr12hour, srAMPM, sshour, ssminute, ss12hour, ssAMPM, dlhours, dlminutessrhour:srminute-sshour:ssminute
coordsMəntəqənin coğrafi enliyi və uzunluğu.Günəşin doğuşu və batma vaxtlarını və günün uzunluğunu müəyyən etmək üçün lazımdır.
idServerdə məntəqəni və saat qurşağını müəyyən etmək üçün lazımlıdır. Məntəqə adı ASCII simvollarından fərqli simvola malikdirsə və HTML element id dəyişdirilmişdirsə tələb olunur.
callbackParametr kimi göstərilən şablon ilə hər saniyə müraciət ediləcək funksiya adı. (Məcburi deyil)

Parametrlər və açar sözlər böyük və kiçik hərflərə həssasdır. template, time_format, date_formatsun_format parametrlərində HTML və digərlərini istifadə edə bilərsiniz.

İki və daha artıq saat aşağıdakı kimi yaradıla bilər:

UTC time: <span id="UTC_za00"></span><br/>
New York sunrise time: <span id="New_York_z161"></span><br/>
Tokyo sunrise time: <span id="Tokyo_z444"></span><br/>
Find the <a href="https://time.is/" id="time_is_link" rel="nofollow">current time for any location or time zone on Time.is!</a>
<script src="//widget.time.is/az.js"></script>
<script>
time_is_widget.init({
	UTC_za00 : {},
	New_York_z161 : {
		template: "SUN",
		sun_format: "srhour:srminute",
		coords: "40.71427,-74.00597"
		},
	Tokyo_z444 : {
		coords: "59.33258,18.06490"
		}
	});
</script>

Nəticə

UTC time:
New York sunrise time:
Tokyo sunrise time:
Find the current time for any location or time zone on Time.is!

time_format, date_format, sun_formattemplate parametrləri üçün ölçü vahidləri qalıcıdır. Beləliklə bir öncəki saat üçün parametr eynidirsə onu dəyişməyə ehtiyac yoxdur.

 
 
Bazar ertəsi, Sentyabr 25, 2023, həftə 39