×

เวลาใน Wollongong และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 02:00 ของวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน ใน Wollongong และเป็นเวลา 12:00 ของวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2023 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Wollongong เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 14 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Wollongong

นครนิวยอร์ก
14 ชั่วโมง
14 ชั่วโมง
UTC
10 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง

Wollongong

นครนิวยอร์ก (-14ชม)

พฤหัสบดี 02:00พุธ 12:00
พฤหัสบดี 03:00พุธ 13:00
พฤหัสบดี 04:00พุธ 14:00
พฤหัสบดี 05:00พุธ 15:00
พฤหัสบดี 06:00พุธ 16:00
พฤหัสบดี 07:00พุธ 17:00
พฤหัสบดี 08:00พุธ 18:00
พฤหัสบดี 09:00พุธ 19:00
พฤหัสบดี 10:00พุธ 20:00
พฤหัสบดี 11:00พุธ 21:00
พฤหัสบดี 12:00พุธ 22:00
พฤหัสบดี 13:00พุธ 23:00
พฤหัสบดี 14:00พฤหัสบดี 00:00
พฤหัสบดี 15:00พฤหัสบดี 01:00
พฤหัสบดี 16:00พฤหัสบดี 02:00
พฤหัสบดี 17:00พฤหัสบดี 03:00
พฤหัสบดี 18:00พฤหัสบดี 04:00
พฤหัสบดี 19:00พฤหัสบดี 05:00
พฤหัสบดี 20:00พฤหัสบดี 06:00
พฤหัสบดี 21:00พฤหัสบดี 07:00
พฤหัสบดี 22:00พฤหัสบดี 08:00
พฤหัสบดี 23:00พฤหัสบดี 09:00
ศุกร์ 00:00พฤหัสบดี 10:00
ศุกร์ 01:00พฤหัสบดี 11:00
ศุกร์ 02:00พฤหัสบดี 12:00
ศุกร์ 03:00พฤหัสบดี 13:00
ศุกร์ 04:00พฤหัสบดี 14:00
ศุกร์ 05:00พฤหัสบดี 15:00
ศุกร์ 06:00พฤหัสบดี 16:00
ศุกร์ 07:00พฤหัสบดี 17:00
ศุกร์ 08:00พฤหัสบดี 18:00
ศุกร์ 09:00พฤหัสบดี 19:00
ศุกร์ 10:00พฤหัสบดี 20:00
ศุกร์ 11:00พฤหัสบดี 21:00
ศุกร์ 12:00พฤหัสบดี 22:00
ศุกร์ 13:00พฤหัสบดี 23:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2023 สัปดาห์ 23