×

เวลาใน West Island และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 18:30 ของวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน ใน West Island และเป็นเวลา 08:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • West Island เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 10 ชั่วโมง และ 30 นาที .
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from West Island

นครนิวยอร์ก
10.5 ชั่วโมง
10.5 ชั่วโมง
UTC
6.5 ชั่วโมง
6.5 ชั่วโมง

West Island

นครนิวยอร์ก (-10ชม30นาที)

เสาร์ 18:30เสาร์ 08:00
เสาร์ 19:30เสาร์ 09:00
เสาร์ 20:30เสาร์ 10:00
เสาร์ 21:30เสาร์ 11:00
เสาร์ 22:30เสาร์ 12:00
เสาร์ 23:30เสาร์ 13:00
อาทิตย์ 00:30เสาร์ 14:00
อาทิตย์ 01:30เสาร์ 15:00
อาทิตย์ 02:30เสาร์ 16:00
อาทิตย์ 03:30เสาร์ 17:00
อาทิตย์ 04:30เสาร์ 18:00
อาทิตย์ 05:30เสาร์ 19:00
อาทิตย์ 06:30เสาร์ 20:00
อาทิตย์ 07:30เสาร์ 21:00
อาทิตย์ 08:30เสาร์ 22:00
อาทิตย์ 09:30เสาร์ 23:00
อาทิตย์ 10:30อาทิตย์ 00:00
อาทิตย์ 11:30อาทิตย์ 01:00
อาทิตย์ 12:30อาทิตย์ 02:00
อาทิตย์ 13:30อาทิตย์ 03:00
อาทิตย์ 14:30อาทิตย์ 04:00
อาทิตย์ 15:30อาทิตย์ 05:00
อาทิตย์ 16:30อาทิตย์ 06:00
อาทิตย์ 17:30อาทิตย์ 07:00
อาทิตย์ 18:30อาทิตย์ 08:00
อาทิตย์ 19:30อาทิตย์ 09:00
อาทิตย์ 20:30อาทิตย์ 10:00
อาทิตย์ 21:30อาทิตย์ 11:00
อาทิตย์ 22:30อาทิตย์ 12:00
อาทิตย์ 23:30อาทิตย์ 13:00
จันทร์ 00:30อาทิตย์ 14:00
จันทร์ 01:30อาทิตย์ 15:00
จันทร์ 02:30อาทิตย์ 16:00
จันทร์ 03:30อาทิตย์ 17:00
จันทร์ 04:30อาทิตย์ 18:00
จันทร์ 05:30อาทิตย์ 19:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 สัปดาห์ 22