×

เวลาใน Ventanas และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 11:00 ของวันพุธที่ 12 มิถุนายน ใน Ventanas และเป็นเวลา 12:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Ventanas เวลา ช้ากว่านครนิวยอร์ก 1 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Ventanas

นครนิวยอร์ก+1 ชั่วโมง
UTC+5 ชั่วโมง

Ventanas

นครนิวยอร์ก (+1ชม)

พุธ 11:00พุธ 12:00
พุธ 12:00พุธ 13:00
พุธ 13:00พุธ 14:00
พุธ 14:00พุธ 15:00
พุธ 15:00พุธ 16:00
พุธ 16:00พุธ 17:00
พุธ 17:00พุธ 18:00
พุธ 18:00พุธ 19:00
พุธ 19:00พุธ 20:00
พุธ 20:00พุธ 21:00
พุธ 21:00พุธ 22:00
พุธ 22:00พุธ 23:00
พุธ 23:00พฤหัสบดี 00:00
พฤหัสบดี 00:00พฤหัสบดี 01:00
พฤหัสบดี 01:00พฤหัสบดี 02:00
พฤหัสบดี 02:00พฤหัสบดี 03:00
พฤหัสบดี 03:00พฤหัสบดี 04:00
พฤหัสบดี 04:00พฤหัสบดี 05:00
พฤหัสบดี 05:00พฤหัสบดี 06:00
พฤหัสบดี 06:00พฤหัสบดี 07:00
พฤหัสบดี 07:00พฤหัสบดี 08:00
พฤหัสบดี 08:00พฤหัสบดี 09:00
พฤหัสบดี 09:00พฤหัสบดี 10:00
พฤหัสบดี 10:00พฤหัสบดี 11:00
พฤหัสบดี 11:00พฤหัสบดี 12:00
พฤหัสบดี 12:00พฤหัสบดี 13:00
พฤหัสบดี 13:00พฤหัสบดี 14:00
พฤหัสบดี 14:00พฤหัสบดี 15:00
พฤหัสบดี 15:00พฤหัสบดี 16:00
พฤหัสบดี 16:00พฤหัสบดี 17:00
พฤหัสบดี 17:00พฤหัสบดี 18:00
พฤหัสบดี 18:00พฤหัสบดี 19:00
พฤหัสบดี 19:00พฤหัสบดี 20:00
พฤหัสบดี 20:00พฤหัสบดี 21:00
พฤหัสบดี 21:00พฤหัสบดี 22:00
พฤหัสบดี 22:00พฤหัสบดี 23:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2024 สัปดาห์ 24