×

เวลาใน รัฐโตกันตินส์ และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 08:00 ของวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม ใน รัฐโตกันตินส์ และเป็นเวลา 07:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • รัฐโตกันตินส์ เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 1 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from รัฐโตกันตินส์

นครนิวยอร์ก
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
UTC+3 ชั่วโมง

รัฐโตกันตินส์

นครนิวยอร์ก (-1ชม)

พฤหัสบดี 08:00พฤหัสบดี 07:00
พฤหัสบดี 09:00พฤหัสบดี 08:00
พฤหัสบดี 10:00พฤหัสบดี 09:00
พฤหัสบดี 11:00พฤหัสบดี 10:00
พฤหัสบดี 12:00พฤหัสบดี 11:00
พฤหัสบดี 13:00พฤหัสบดี 12:00
พฤหัสบดี 14:00พฤหัสบดี 13:00
พฤหัสบดี 15:00พฤหัสบดี 14:00
พฤหัสบดี 16:00พฤหัสบดี 15:00
พฤหัสบดี 17:00พฤหัสบดี 16:00
พฤหัสบดี 18:00พฤหัสบดี 17:00
พฤหัสบดี 19:00พฤหัสบดี 18:00
พฤหัสบดี 20:00พฤหัสบดี 19:00
พฤหัสบดี 21:00พฤหัสบดี 20:00
พฤหัสบดี 22:00พฤหัสบดี 21:00
พฤหัสบดี 23:00พฤหัสบดี 22:00
ศุกร์ 00:00พฤหัสบดี 23:00
ศุกร์ 01:00ศุกร์ 00:00
ศุกร์ 02:00ศุกร์ 01:00
ศุกร์ 03:00ศุกร์ 02:00
ศุกร์ 04:00ศุกร์ 03:00
ศุกร์ 05:00ศุกร์ 04:00
ศุกร์ 06:00ศุกร์ 05:00
ศุกร์ 07:00ศุกร์ 06:00
ศุกร์ 08:00ศุกร์ 07:00
ศุกร์ 09:00ศุกร์ 08:00
ศุกร์ 10:00ศุกร์ 09:00
ศุกร์ 11:00ศุกร์ 10:00
ศุกร์ 12:00ศุกร์ 11:00
ศุกร์ 13:00ศุกร์ 12:00
ศุกร์ 14:00ศุกร์ 13:00
ศุกร์ 15:00ศุกร์ 14:00
ศุกร์ 16:00ศุกร์ 15:00
ศุกร์ 17:00ศุกร์ 16:00
ศุกร์ 18:00ศุกร์ 17:00
ศุกร์ 19:00ศุกร์ 18:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2024 สัปดาห์ 29