×

เวลาใน Tibiri และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 23:00 ของวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน ใน Tibiri และเป็นเวลา 18:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Tibiri เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 5 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Tibiri

นครนิวยอร์ก
5 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง
UTC
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

Tibiri

นครนิวยอร์ก (-5ชม)

พฤหัสบดี 23:00พฤหัสบดี 18:00
ศุกร์ 00:00พฤหัสบดี 19:00
ศุกร์ 01:00พฤหัสบดี 20:00
ศุกร์ 02:00พฤหัสบดี 21:00
ศุกร์ 03:00พฤหัสบดี 22:00
ศุกร์ 04:00พฤหัสบดี 23:00
ศุกร์ 05:00ศุกร์ 00:00
ศุกร์ 06:00ศุกร์ 01:00
ศุกร์ 07:00ศุกร์ 02:00
ศุกร์ 08:00ศุกร์ 03:00
ศุกร์ 09:00ศุกร์ 04:00
ศุกร์ 10:00ศุกร์ 05:00
ศุกร์ 11:00ศุกร์ 06:00
ศุกร์ 12:00ศุกร์ 07:00
ศุกร์ 13:00ศุกร์ 08:00
ศุกร์ 14:00ศุกร์ 09:00
ศุกร์ 15:00ศุกร์ 10:00
ศุกร์ 16:00ศุกร์ 11:00
ศุกร์ 17:00ศุกร์ 12:00
ศุกร์ 18:00ศุกร์ 13:00
ศุกร์ 19:00ศุกร์ 14:00
ศุกร์ 20:00ศุกร์ 15:00
ศุกร์ 21:00ศุกร์ 16:00
ศุกร์ 22:00ศุกร์ 17:00
ศุกร์ 23:00ศุกร์ 18:00
เสาร์ 00:00ศุกร์ 19:00
เสาร์ 01:00ศุกร์ 20:00
เสาร์ 02:00ศุกร์ 21:00
เสาร์ 03:00ศุกร์ 22:00
เสาร์ 04:00ศุกร์ 23:00
เสาร์ 05:00เสาร์ 00:00
เสาร์ 06:00เสาร์ 01:00
เสาร์ 07:00เสาร์ 02:00
เสาร์ 08:00เสาร์ 03:00
เสาร์ 09:00เสาร์ 04:00
เสาร์ 10:00เสาร์ 05:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2024 สัปดาห์ 25