×

เวลาใน Tanga และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 03:00 ของวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม ใน Tanga และเป็นเวลา 20:00 ของวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2024 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Tanga เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 7 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Tanga

นครนิวยอร์ก
7 ชั่วโมง
7 ชั่วโมง
UTC
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

Tanga

นครนิวยอร์ก (-7ชม)

ศุกร์ 03:00พฤหัสบดี 20:00
ศุกร์ 04:00พฤหัสบดี 21:00
ศุกร์ 05:00พฤหัสบดี 22:00
ศุกร์ 06:00พฤหัสบดี 23:00
ศุกร์ 07:00ศุกร์ 00:00
ศุกร์ 08:00ศุกร์ 01:00
ศุกร์ 09:00ศุกร์ 02:00
ศุกร์ 10:00ศุกร์ 03:00
ศุกร์ 11:00ศุกร์ 04:00
ศุกร์ 12:00ศุกร์ 05:00
ศุกร์ 13:00ศุกร์ 06:00
ศุกร์ 14:00ศุกร์ 07:00
ศุกร์ 15:00ศุกร์ 08:00
ศุกร์ 16:00ศุกร์ 09:00
ศุกร์ 17:00ศุกร์ 10:00
ศุกร์ 18:00ศุกร์ 11:00
ศุกร์ 19:00ศุกร์ 12:00
ศุกร์ 20:00ศุกร์ 13:00
ศุกร์ 21:00ศุกร์ 14:00
ศุกร์ 22:00ศุกร์ 15:00
ศุกร์ 23:00ศุกร์ 16:00
เสาร์ 00:00ศุกร์ 17:00
เสาร์ 01:00ศุกร์ 18:00
เสาร์ 02:00ศุกร์ 19:00
เสาร์ 03:00ศุกร์ 20:00
เสาร์ 04:00ศุกร์ 21:00
เสาร์ 05:00ศุกร์ 22:00
เสาร์ 06:00ศุกร์ 23:00
เสาร์ 07:00เสาร์ 00:00
เสาร์ 08:00เสาร์ 01:00
เสาร์ 09:00เสาร์ 02:00
เสาร์ 10:00เสาร์ 03:00
เสาร์ 11:00เสาร์ 04:00
เสาร์ 12:00เสาร์ 05:00
เสาร์ 13:00เสาร์ 06:00
เสาร์ 14:00เสาร์ 07:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2024 สัปดาห์ 29