×

เวลาใน ศรีนคร และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 05:30 ของวันพุธที่ 31 พฤษภาคม ใน ศรีนคร และเป็นเวลา 20:00 ของวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2023 ใน นครนิวยอร์ก.
  • ศรีนคร เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 9 ชั่วโมง และ 30 นาที .
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from ศรีนคร

นครนิวยอร์ก
9.5 ชั่วโมง
9.5 ชั่วโมง
UTC
5.5 ชั่วโมง
5.5 ชั่วโมง

ศรีนคร

นครนิวยอร์ก (-9ชม30นาที)

พุธ 05:30อังคาร 20:00
พุธ 06:30อังคาร 21:00
พุธ 07:30อังคาร 22:00
พุธ 08:30อังคาร 23:00
พุธ 09:30พุธ 00:00
พุธ 10:30พุธ 01:00
พุธ 11:30พุธ 02:00
พุธ 12:30พุธ 03:00
พุธ 13:30พุธ 04:00
พุธ 14:30พุธ 05:00
พุธ 15:30พุธ 06:00
พุธ 16:30พุธ 07:00
พุธ 17:30พุธ 08:00
พุธ 18:30พุธ 09:00
พุธ 19:30พุธ 10:00
พุธ 20:30พุธ 11:00
พุธ 21:30พุธ 12:00
พุธ 22:30พุธ 13:00
พุธ 23:30พุธ 14:00
พฤหัสบดี 00:30พุธ 15:00
พฤหัสบดี 01:30พุธ 16:00
พฤหัสบดี 02:30พุธ 17:00
พฤหัสบดี 03:30พุธ 18:00
พฤหัสบดี 04:30พุธ 19:00
พฤหัสบดี 05:30พุธ 20:00
พฤหัสบดี 06:30พุธ 21:00
พฤหัสบดี 07:30พุธ 22:00
พฤหัสบดี 08:30พุธ 23:00
พฤหัสบดี 09:30พฤหัสบดี 00:00
พฤหัสบดี 10:30พฤหัสบดี 01:00
พฤหัสบดี 11:30พฤหัสบดี 02:00
พฤหัสบดี 12:30พฤหัสบดี 03:00
พฤหัสบดี 13:30พฤหัสบดี 04:00
พฤหัสบดี 14:30พฤหัสบดี 05:00
พฤหัสบดี 15:30พฤหัสบดี 06:00
พฤหัสบดี 16:30พฤหัสบดี 07:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2023 สัปดาห์ 22