×

เวลาใน Solapur และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 13:30 ของวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน ใน Solapur และเป็นเวลา 04:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Solapur เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 9 ชั่วโมง และ 30 นาที .
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Solapur

นครนิวยอร์ก
9.5 ชั่วโมง
9.5 ชั่วโมง
UTC
5.5 ชั่วโมง
5.5 ชั่วโมง

Solapur

นครนิวยอร์ก (-9ชม30นาที)

พฤหัสบดี 13:30พฤหัสบดี 04:00
พฤหัสบดี 14:30พฤหัสบดี 05:00
พฤหัสบดี 15:30พฤหัสบดี 06:00
พฤหัสบดี 16:30พฤหัสบดี 07:00
พฤหัสบดี 17:30พฤหัสบดี 08:00
พฤหัสบดี 18:30พฤหัสบดี 09:00
พฤหัสบดี 19:30พฤหัสบดี 10:00
พฤหัสบดี 20:30พฤหัสบดี 11:00
พฤหัสบดี 21:30พฤหัสบดี 12:00
พฤหัสบดี 22:30พฤหัสบดี 13:00
พฤหัสบดี 23:30พฤหัสบดี 14:00
ศุกร์ 00:30พฤหัสบดี 15:00
ศุกร์ 01:30พฤหัสบดี 16:00
ศุกร์ 02:30พฤหัสบดี 17:00
ศุกร์ 03:30พฤหัสบดี 18:00
ศุกร์ 04:30พฤหัสบดี 19:00
ศุกร์ 05:30พฤหัสบดี 20:00
ศุกร์ 06:30พฤหัสบดี 21:00
ศุกร์ 07:30พฤหัสบดี 22:00
ศุกร์ 08:30พฤหัสบดี 23:00
ศุกร์ 09:30ศุกร์ 00:00
ศุกร์ 10:30ศุกร์ 01:00
ศุกร์ 11:30ศุกร์ 02:00
ศุกร์ 12:30ศุกร์ 03:00
ศุกร์ 13:30ศุกร์ 04:00
ศุกร์ 14:30ศุกร์ 05:00
ศุกร์ 15:30ศุกร์ 06:00
ศุกร์ 16:30ศุกร์ 07:00
ศุกร์ 17:30ศุกร์ 08:00
ศุกร์ 18:30ศุกร์ 09:00
ศุกร์ 19:30ศุกร์ 10:00
ศุกร์ 20:30ศุกร์ 11:00
ศุกร์ 21:30ศุกร์ 12:00
ศุกร์ 22:30ศุกร์ 13:00
ศุกร์ 23:30ศุกร์ 14:00
เสาร์ 00:30ศุกร์ 15:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 สัปดาห์ 22