×

เวลาใน ชีราซ และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 18:30 ของวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม ใน ชีราซ และเป็นเวลา 10:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • ชีราซ เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 8 ชั่วโมง และ 30 นาที .
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from ชีราซ

นครนิวยอร์ก
8.5 ชั่วโมง
8.5 ชั่วโมง
UTC
3.5 ชั่วโมง
3.5 ชั่วโมง

ชีราซ

นครนิวยอร์ก (-8ชม30นาที)

จันทร์ 18:30จันทร์ 10:00
จันทร์ 19:30จันทร์ 11:00
จันทร์ 20:30จันทร์ 12:00
จันทร์ 21:30จันทร์ 13:00
จันทร์ 22:30จันทร์ 14:00
จันทร์ 23:30จันทร์ 15:00
อังคาร 00:30จันทร์ 16:00
อังคาร 01:30จันทร์ 17:00
อังคาร 02:30จันทร์ 18:00
อังคาร 03:30จันทร์ 19:00
อังคาร 04:30จันทร์ 20:00
อังคาร 05:30จันทร์ 21:00
อังคาร 06:30จันทร์ 22:00
อังคาร 07:30จันทร์ 23:00
อังคาร 08:30อังคาร 00:00
อังคาร 09:30อังคาร 01:00
อังคาร 10:30อังคาร 02:00
อังคาร 11:30อังคาร 03:00
อังคาร 12:30อังคาร 04:00
อังคาร 13:30อังคาร 05:00
อังคาร 14:30อังคาร 06:00
อังคาร 15:30อังคาร 07:00
อังคาร 16:30อังคาร 08:00
อังคาร 17:30อังคาร 09:00
อังคาร 18:30อังคาร 10:00
อังคาร 19:30อังคาร 11:00
อังคาร 20:30อังคาร 12:00
อังคาร 21:30อังคาร 13:00
อังคาร 22:30อังคาร 14:00
อังคาร 23:30อังคาร 15:00
พุธ 00:30อังคาร 16:00
พุธ 01:30อังคาร 17:00
พุธ 02:30อังคาร 18:00
พุธ 03:30อังคาร 19:00
พุธ 04:30อังคาร 20:00
พุธ 05:30อังคาร 21:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023 สัปดาห์ 50