×

เวลาใน Shendi และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 05:00 ของวันพุธที่ 24 กรกฎาคม ใน Shendi และเป็นเวลา 23:00 ของวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2024 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Shendi เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 6 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Shendi

นครนิวยอร์ก
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
UTC
2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง

Shendi

นครนิวยอร์ก (-6ชม)

พุธ 05:00อังคาร 23:00
พุธ 06:00พุธ 00:00
พุธ 07:00พุธ 01:00
พุธ 08:00พุธ 02:00
พุธ 09:00พุธ 03:00
พุธ 10:00พุธ 04:00
พุธ 11:00พุธ 05:00
พุธ 12:00พุธ 06:00
พุธ 13:00พุธ 07:00
พุธ 14:00พุธ 08:00
พุธ 15:00พุธ 09:00
พุธ 16:00พุธ 10:00
พุธ 17:00พุธ 11:00
พุธ 18:00พุธ 12:00
พุธ 19:00พุธ 13:00
พุธ 20:00พุธ 14:00
พุธ 21:00พุธ 15:00
พุธ 22:00พุธ 16:00
พุธ 23:00พุธ 17:00
พฤหัสบดี 00:00พุธ 18:00
พฤหัสบดี 01:00พุธ 19:00
พฤหัสบดี 02:00พุธ 20:00
พฤหัสบดี 03:00พุธ 21:00
พฤหัสบดี 04:00พุธ 22:00
พฤหัสบดี 05:00พุธ 23:00
พฤหัสบดี 06:00พฤหัสบดี 00:00
พฤหัสบดี 07:00พฤหัสบดี 01:00
พฤหัสบดี 08:00พฤหัสบดี 02:00
พฤหัสบดี 09:00พฤหัสบดี 03:00
พฤหัสบดี 10:00พฤหัสบดี 04:00
พฤหัสบดี 11:00พฤหัสบดี 05:00
พฤหัสบดี 12:00พฤหัสบดี 06:00
พฤหัสบดี 13:00พฤหัสบดี 07:00
พฤหัสบดี 14:00พฤหัสบดี 08:00
พฤหัสบดี 15:00พฤหัสบดี 09:00
พฤหัสบดี 16:00พฤหัสบดี 10:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2024 สัปดาห์ 30