×

เวลาใน Sakai และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 10:00 ของวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม ใน Sakai และเป็นเวลา 21:00 ของวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2024 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Sakai เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 13 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Sakai

นครนิวยอร์ก
13 ชั่วโมง
13 ชั่วโมง
UTC
9 ชั่วโมง
9 ชั่วโมง

Sakai

นครนิวยอร์ก (-13ชม)

จันทร์ 10:00อาทิตย์ 21:00
จันทร์ 11:00อาทิตย์ 22:00
จันทร์ 12:00อาทิตย์ 23:00
จันทร์ 13:00จันทร์ 00:00
จันทร์ 14:00จันทร์ 01:00
จันทร์ 15:00จันทร์ 02:00
จันทร์ 16:00จันทร์ 03:00
จันทร์ 17:00จันทร์ 04:00
จันทร์ 18:00จันทร์ 05:00
จันทร์ 19:00จันทร์ 06:00
จันทร์ 20:00จันทร์ 07:00
จันทร์ 21:00จันทร์ 08:00
จันทร์ 22:00จันทร์ 09:00
จันทร์ 23:00จันทร์ 10:00
อังคาร 00:00จันทร์ 11:00
อังคาร 01:00จันทร์ 12:00
อังคาร 02:00จันทร์ 13:00
อังคาร 03:00จันทร์ 14:00
อังคาร 04:00จันทร์ 15:00
อังคาร 05:00จันทร์ 16:00
อังคาร 06:00จันทร์ 17:00
อังคาร 07:00จันทร์ 18:00
อังคาร 08:00จันทร์ 19:00
อังคาร 09:00จันทร์ 20:00
อังคาร 10:00จันทร์ 21:00
อังคาร 11:00จันทร์ 22:00
อังคาร 12:00จันทร์ 23:00
อังคาร 13:00อังคาร 00:00
อังคาร 14:00อังคาร 01:00
อังคาร 15:00อังคาร 02:00
อังคาร 16:00อังคาร 03:00
อังคาร 17:00อังคาร 04:00
อังคาร 18:00อังคาร 05:00
อังคาร 19:00อังคาร 06:00
อังคาร 20:00อังคาร 07:00
อังคาร 21:00อังคาร 08:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2024 สัปดาห์ 28