×

เวลาใน Saint-Quentin-en-Yvelines และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 19:00 ของวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม ใน Saint-Quentin-en-Yvelines และเป็นเวลา 13:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Saint-Quentin-en-Yvelines เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 6 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Saint-Quentin-en-Yvelines

นครนิวยอร์ก
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
UTC
2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง

Saint-Quentin-en-Yvelines

นครนิวยอร์ก (-6ชม)

จันทร์ 19:00จันทร์ 13:00
จันทร์ 20:00จันทร์ 14:00
จันทร์ 21:00จันทร์ 15:00
จันทร์ 22:00จันทร์ 16:00
จันทร์ 23:00จันทร์ 17:00
อังคาร 00:00จันทร์ 18:00
อังคาร 01:00จันทร์ 19:00
อังคาร 02:00จันทร์ 20:00
อังคาร 03:00จันทร์ 21:00
อังคาร 04:00จันทร์ 22:00
อังคาร 05:00จันทร์ 23:00
อังคาร 06:00อังคาร 00:00
อังคาร 07:00อังคาร 01:00
อังคาร 08:00อังคาร 02:00
อังคาร 09:00อังคาร 03:00
อังคาร 10:00อังคาร 04:00
อังคาร 11:00อังคาร 05:00
อังคาร 12:00อังคาร 06:00
อังคาร 13:00อังคาร 07:00
อังคาร 14:00อังคาร 08:00
อังคาร 15:00อังคาร 09:00
อังคาร 16:00อังคาร 10:00
อังคาร 17:00อังคาร 11:00
อังคาร 18:00อังคาร 12:00
อังคาร 19:00อังคาร 13:00
อังคาร 20:00อังคาร 14:00
อังคาร 21:00อังคาร 15:00
อังคาร 22:00อังคาร 16:00
อังคาร 23:00อังคาร 17:00
พุธ 00:00อังคาร 18:00
พุธ 01:00อังคาร 19:00
พุธ 02:00อังคาร 20:00
พุธ 03:00อังคาร 21:00
พุธ 04:00อังคาร 22:00
พุธ 05:00อังคาร 23:00
พุธ 06:00พุธ 00:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2024 สัปดาห์ 29