×

เวลาใน รัฐออริกอน และ นครนิวยอร์ก

  • รัฐออริกอน มี 2 time zones โซนเวลาสำหรับเมืองหลวง เซเลม ถูกใช้ที่นี่
  • ขณะนี้เป็นเวลา 05:00 ของวันพุธที่ 19 มิถุนายน ใน รัฐออริกอน และเป็นเวลา 08:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • รัฐออริกอน เวลา ช้ากว่านครนิวยอร์ก 3 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from รัฐออริกอน

นครนิวยอร์ก+3 ชั่วโมง
UTC+7 ชั่วโมง

รัฐออริกอน

นครนิวยอร์ก (+3ชม)

พุธ 05:00พุธ 08:00
พุธ 06:00พุธ 09:00
พุธ 07:00พุธ 10:00
พุธ 08:00พุธ 11:00
พุธ 09:00พุธ 12:00
พุธ 10:00พุธ 13:00
พุธ 11:00พุธ 14:00
พุธ 12:00พุธ 15:00
พุธ 13:00พุธ 16:00
พุธ 14:00พุธ 17:00
พุธ 15:00พุธ 18:00
พุธ 16:00พุธ 19:00
พุธ 17:00พุธ 20:00
พุธ 18:00พุธ 21:00
พุธ 19:00พุธ 22:00
พุธ 20:00พุธ 23:00
พุธ 21:00พฤหัสบดี 00:00
พุธ 22:00พฤหัสบดี 01:00
พุธ 23:00พฤหัสบดี 02:00
พฤหัสบดี 00:00พฤหัสบดี 03:00
พฤหัสบดี 01:00พฤหัสบดี 04:00
พฤหัสบดี 02:00พฤหัสบดี 05:00
พฤหัสบดี 03:00พฤหัสบดี 06:00
พฤหัสบดี 04:00พฤหัสบดี 07:00
พฤหัสบดี 05:00พฤหัสบดี 08:00
พฤหัสบดี 06:00พฤหัสบดี 09:00
พฤหัสบดี 07:00พฤหัสบดี 10:00
พฤหัสบดี 08:00พฤหัสบดี 11:00
พฤหัสบดี 09:00พฤหัสบดี 12:00
พฤหัสบดี 10:00พฤหัสบดี 13:00
พฤหัสบดี 11:00พฤหัสบดี 14:00
พฤหัสบดี 12:00พฤหัสบดี 15:00
พฤหัสบดี 13:00พฤหัสบดี 16:00
พฤหัสบดี 14:00พฤหัสบดี 17:00
พฤหัสบดี 15:00พฤหัสบดี 18:00
พฤหัสบดี 16:00พฤหัสบดี 19:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2024 สัปดาห์ 25