×

เวลาใน ออมเดอร์มาน และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 21:00 ของวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม ใน ออมเดอร์มาน และเป็นเวลา 15:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • ออมเดอร์มาน เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 6 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from ออมเดอร์มาน

นครนิวยอร์ก
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
UTC
2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง

ออมเดอร์มาน

นครนิวยอร์ก (-6ชม)

พฤหัสบดี 21:00พฤหัสบดี 15:00
พฤหัสบดี 22:00พฤหัสบดี 16:00
พฤหัสบดี 23:00พฤหัสบดี 17:00
ศุกร์ 00:00พฤหัสบดี 18:00
ศุกร์ 01:00พฤหัสบดี 19:00
ศุกร์ 02:00พฤหัสบดี 20:00
ศุกร์ 03:00พฤหัสบดี 21:00
ศุกร์ 04:00พฤหัสบดี 22:00
ศุกร์ 05:00พฤหัสบดี 23:00
ศุกร์ 06:00ศุกร์ 00:00
ศุกร์ 07:00ศุกร์ 01:00
ศุกร์ 08:00ศุกร์ 02:00
ศุกร์ 09:00ศุกร์ 03:00
ศุกร์ 10:00ศุกร์ 04:00
ศุกร์ 11:00ศุกร์ 05:00
ศุกร์ 12:00ศุกร์ 06:00
ศุกร์ 13:00ศุกร์ 07:00
ศุกร์ 14:00ศุกร์ 08:00
ศุกร์ 15:00ศุกร์ 09:00
ศุกร์ 16:00ศุกร์ 10:00
ศุกร์ 17:00ศุกร์ 11:00
ศุกร์ 18:00ศุกร์ 12:00
ศุกร์ 19:00ศุกร์ 13:00
ศุกร์ 20:00ศุกร์ 14:00
ศุกร์ 21:00ศุกร์ 15:00
ศุกร์ 22:00ศุกร์ 16:00
ศุกร์ 23:00ศุกร์ 17:00
เสาร์ 00:00ศุกร์ 18:00
เสาร์ 01:00ศุกร์ 19:00
เสาร์ 02:00ศุกร์ 20:00
เสาร์ 03:00ศุกร์ 21:00
เสาร์ 04:00ศุกร์ 22:00
เสาร์ 05:00ศุกร์ 23:00
เสาร์ 06:00เสาร์ 00:00
เสาร์ 07:00เสาร์ 01:00
เสาร์ 08:00เสาร์ 02:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2024 สัปดาห์ 29