×

เวลาใน Oberhausen และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 11:00 ของวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม ใน Oberhausen และเป็นเวลา 05:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Oberhausen เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 6 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Oberhausen

นครนิวยอร์ก
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
UTC
2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง

Oberhausen

นครนิวยอร์ก (-6ชม)

อาทิตย์ 11:00อาทิตย์ 05:00
อาทิตย์ 12:00อาทิตย์ 06:00
อาทิตย์ 13:00อาทิตย์ 07:00
อาทิตย์ 14:00อาทิตย์ 08:00
อาทิตย์ 15:00อาทิตย์ 09:00
อาทิตย์ 16:00อาทิตย์ 10:00
อาทิตย์ 17:00อาทิตย์ 11:00
อาทิตย์ 18:00อาทิตย์ 12:00
อาทิตย์ 19:00อาทิตย์ 13:00
อาทิตย์ 20:00อาทิตย์ 14:00
อาทิตย์ 21:00อาทิตย์ 15:00
อาทิตย์ 22:00อาทิตย์ 16:00
อาทิตย์ 23:00อาทิตย์ 17:00
จันทร์ 00:00อาทิตย์ 18:00
จันทร์ 01:00อาทิตย์ 19:00
จันทร์ 02:00อาทิตย์ 20:00
จันทร์ 03:00อาทิตย์ 21:00
จันทร์ 04:00อาทิตย์ 22:00
จันทร์ 05:00อาทิตย์ 23:00
จันทร์ 06:00จันทร์ 00:00
จันทร์ 07:00จันทร์ 01:00
จันทร์ 08:00จันทร์ 02:00
จันทร์ 09:00จันทร์ 03:00
จันทร์ 10:00จันทร์ 04:00
จันทร์ 11:00จันทร์ 05:00
จันทร์ 12:00จันทร์ 06:00
จันทร์ 13:00จันทร์ 07:00
จันทร์ 14:00จันทร์ 08:00
จันทร์ 15:00จันทร์ 09:00
จันทร์ 16:00จันทร์ 10:00
จันทร์ 17:00จันทร์ 11:00
จันทร์ 18:00จันทร์ 12:00
จันทร์ 19:00จันทร์ 13:00
จันทร์ 20:00จันทร์ 14:00
จันทร์ 21:00จันทร์ 15:00
จันทร์ 22:00จันทร์ 16:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2024 สัปดาห์ 20