×

เวลาใน นิวเดลี และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 14:30 ของวันอังคารที่ 6 มิถุนายน ใน นิวเดลี และเป็นเวลา 05:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • นิวเดลี เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 9 ชั่วโมง และ 30 นาที .
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from นิวเดลี

นครนิวยอร์ก
9.5 ชั่วโมง
9.5 ชั่วโมง
UTC
5.5 ชั่วโมง
5.5 ชั่วโมง

นิวเดลี

นครนิวยอร์ก (-9ชม30นาที)

อังคาร 14:30อังคาร 05:00
อังคาร 15:30อังคาร 06:00
อังคาร 16:30อังคาร 07:00
อังคาร 17:30อังคาร 08:00
อังคาร 18:30อังคาร 09:00
อังคาร 19:30อังคาร 10:00
อังคาร 20:30อังคาร 11:00
อังคาร 21:30อังคาร 12:00
อังคาร 22:30อังคาร 13:00
อังคาร 23:30อังคาร 14:00
พุธ 00:30อังคาร 15:00
พุธ 01:30อังคาร 16:00
พุธ 02:30อังคาร 17:00
พุธ 03:30อังคาร 18:00
พุธ 04:30อังคาร 19:00
พุธ 05:30อังคาร 20:00
พุธ 06:30อังคาร 21:00
พุธ 07:30อังคาร 22:00
พุธ 08:30อังคาร 23:00
พุธ 09:30พุธ 00:00
พุธ 10:30พุธ 01:00
พุธ 11:30พุธ 02:00
พุธ 12:30พุธ 03:00
พุธ 13:30พุธ 04:00
พุธ 14:30พุธ 05:00
พุธ 15:30พุธ 06:00
พุธ 16:30พุธ 07:00
พุธ 17:30พุธ 08:00
พุธ 18:30พุธ 09:00
พุธ 19:30พุธ 10:00
พุธ 20:30พุธ 11:00
พุธ 21:30พุธ 12:00
พุธ 22:30พุธ 13:00
พุธ 23:30พุธ 14:00
พฤหัสบดี 00:30พุธ 15:00
พฤหัสบดี 01:30พุธ 16:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2023 สัปดาห์ 23