×

เวลาใน Mingora และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 09:00 ของวันอังคารที่ 25 มิถุนายน ใน Mingora และเป็นเวลา 00:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Mingora เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 9 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Mingora

นครนิวยอร์ก
9 ชั่วโมง
9 ชั่วโมง
UTC
5 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง

Mingora

นครนิวยอร์ก (-9ชม)

อังคาร 09:00อังคาร 00:00
อังคาร 10:00อังคาร 01:00
อังคาร 11:00อังคาร 02:00
อังคาร 12:00อังคาร 03:00
อังคาร 13:00อังคาร 04:00
อังคาร 14:00อังคาร 05:00
อังคาร 15:00อังคาร 06:00
อังคาร 16:00อังคาร 07:00
อังคาร 17:00อังคาร 08:00
อังคาร 18:00อังคาร 09:00
อังคาร 19:00อังคาร 10:00
อังคาร 20:00อังคาร 11:00
อังคาร 21:00อังคาร 12:00
อังคาร 22:00อังคาร 13:00
อังคาร 23:00อังคาร 14:00
พุธ 00:00อังคาร 15:00
พุธ 01:00อังคาร 16:00
พุธ 02:00อังคาร 17:00
พุธ 03:00อังคาร 18:00
พุธ 04:00อังคาร 19:00
พุธ 05:00อังคาร 20:00
พุธ 06:00อังคาร 21:00
พุธ 07:00อังคาร 22:00
พุธ 08:00อังคาร 23:00
พุธ 09:00พุธ 00:00
พุธ 10:00พุธ 01:00
พุธ 11:00พุธ 02:00
พุธ 12:00พุธ 03:00
พุธ 13:00พุธ 04:00
พุธ 14:00พุธ 05:00
พุธ 15:00พุธ 06:00
พุธ 16:00พุธ 07:00
พุธ 17:00พุธ 08:00
พุธ 18:00พุธ 09:00
พุธ 19:00พุธ 10:00
พุธ 20:00พุธ 11:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2024 สัปดาห์ 26