×

เวลาใน มะดีนะฮ์ และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 19:00 ของวันอังคารที่ 6 มิถุนายน ใน มะดีนะฮ์ และเป็นเวลา 12:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • มะดีนะฮ์ เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 7 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from มะดีนะฮ์

นครนิวยอร์ก
7 ชั่วโมง
7 ชั่วโมง
UTC
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

มะดีนะฮ์

นครนิวยอร์ก (-7ชม)

อังคาร 19:00อังคาร 12:00
อังคาร 20:00อังคาร 13:00
อังคาร 21:00อังคาร 14:00
อังคาร 22:00อังคาร 15:00
อังคาร 23:00อังคาร 16:00
พุธ 00:00อังคาร 17:00
พุธ 01:00อังคาร 18:00
พุธ 02:00อังคาร 19:00
พุธ 03:00อังคาร 20:00
พุธ 04:00อังคาร 21:00
พุธ 05:00อังคาร 22:00
พุธ 06:00อังคาร 23:00
พุธ 07:00พุธ 00:00
พุธ 08:00พุธ 01:00
พุธ 09:00พุธ 02:00
พุธ 10:00พุธ 03:00
พุธ 11:00พุธ 04:00
พุธ 12:00พุธ 05:00
พุธ 13:00พุธ 06:00
พุธ 14:00พุธ 07:00
พุธ 15:00พุธ 08:00
พุธ 16:00พุธ 09:00
พุธ 17:00พุธ 10:00
พุธ 18:00พุธ 11:00
พุธ 19:00พุธ 12:00
พุธ 20:00พุธ 13:00
พุธ 21:00พุธ 14:00
พุธ 22:00พุธ 15:00
พุธ 23:00พุธ 16:00
พฤหัสบดี 00:00พุธ 17:00
พฤหัสบดี 01:00พุธ 18:00
พฤหัสบดี 02:00พุธ 19:00
พฤหัสบดี 03:00พุธ 20:00
พฤหัสบดี 04:00พุธ 21:00
พฤหัสบดี 05:00พุธ 22:00
พฤหัสบดี 06:00พุธ 23:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2023 สัปดาห์ 23