×

เวลาใน Mbala และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 15:00 ของวันพุธที่ 17 กรกฎาคม ใน Mbala และเป็นเวลา 09:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Mbala เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 6 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Mbala

นครนิวยอร์ก
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
UTC
2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง

Mbala

นครนิวยอร์ก (-6ชม)

พุธ 15:00พุธ 09:00
พุธ 16:00พุธ 10:00
พุธ 17:00พุธ 11:00
พุธ 18:00พุธ 12:00
พุธ 19:00พุธ 13:00
พุธ 20:00พุธ 14:00
พุธ 21:00พุธ 15:00
พุธ 22:00พุธ 16:00
พุธ 23:00พุธ 17:00
พฤหัสบดี 00:00พุธ 18:00
พฤหัสบดี 01:00พุธ 19:00
พฤหัสบดี 02:00พุธ 20:00
พฤหัสบดี 03:00พุธ 21:00
พฤหัสบดี 04:00พุธ 22:00
พฤหัสบดี 05:00พุธ 23:00
พฤหัสบดี 06:00พฤหัสบดี 00:00
พฤหัสบดี 07:00พฤหัสบดี 01:00
พฤหัสบดี 08:00พฤหัสบดี 02:00
พฤหัสบดี 09:00พฤหัสบดี 03:00
พฤหัสบดี 10:00พฤหัสบดี 04:00
พฤหัสบดี 11:00พฤหัสบดี 05:00
พฤหัสบดี 12:00พฤหัสบดี 06:00
พฤหัสบดี 13:00พฤหัสบดี 07:00
พฤหัสบดี 14:00พฤหัสบดี 08:00
พฤหัสบดี 15:00พฤหัสบดี 09:00
พฤหัสบดี 16:00พฤหัสบดี 10:00
พฤหัสบดี 17:00พฤหัสบดี 11:00
พฤหัสบดี 18:00พฤหัสบดี 12:00
พฤหัสบดี 19:00พฤหัสบดี 13:00
พฤหัสบดี 20:00พฤหัสบดี 14:00
พฤหัสบดี 21:00พฤหัสบดี 15:00
พฤหัสบดี 22:00พฤหัสบดี 16:00
พฤหัสบดี 23:00พฤหัสบดี 17:00
ศุกร์ 00:00พฤหัสบดี 18:00
ศุกร์ 01:00พฤหัสบดี 19:00
ศุกร์ 02:00พฤหัสบดี 20:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2024 สัปดาห์ 29