×

เวลาใน มัชฮัด และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 01:30 ของวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน ใน มัชฮัด และเป็นเวลา 17:00 ของวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2023 ใน นครนิวยอร์ก.
  • มัชฮัด เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 8 ชั่วโมง และ 30 นาที .
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from มัชฮัด

นครนิวยอร์ก
8.5 ชั่วโมง
8.5 ชั่วโมง
UTC
3.5 ชั่วโมง
3.5 ชั่วโมง

มัชฮัด

นครนิวยอร์ก (-8ชม30นาที)

พฤหัสบดี 01:30พุธ 17:00
พฤหัสบดี 02:30พุธ 18:00
พฤหัสบดี 03:30พุธ 19:00
พฤหัสบดี 04:30พุธ 20:00
พฤหัสบดี 05:30พุธ 21:00
พฤหัสบดี 06:30พุธ 22:00
พฤหัสบดี 07:30พุธ 23:00
พฤหัสบดี 08:30พฤหัสบดี 00:00
พฤหัสบดี 09:30พฤหัสบดี 01:00
พฤหัสบดี 10:30พฤหัสบดี 02:00
พฤหัสบดี 11:30พฤหัสบดี 03:00
พฤหัสบดี 12:30พฤหัสบดี 04:00
พฤหัสบดี 13:30พฤหัสบดี 05:00
พฤหัสบดี 14:30พฤหัสบดี 06:00
พฤหัสบดี 15:30พฤหัสบดี 07:00
พฤหัสบดี 16:30พฤหัสบดี 08:00
พฤหัสบดี 17:30พฤหัสบดี 09:00
พฤหัสบดี 18:30พฤหัสบดี 10:00
พฤหัสบดี 19:30พฤหัสบดี 11:00
พฤหัสบดี 20:30พฤหัสบดี 12:00
พฤหัสบดี 21:30พฤหัสบดี 13:00
พฤหัสบดี 22:30พฤหัสบดี 14:00
พฤหัสบดี 23:30พฤหัสบดี 15:00
ศุกร์ 00:30พฤหัสบดี 16:00
ศุกร์ 01:30พฤหัสบดี 17:00
ศุกร์ 02:30พฤหัสบดี 18:00
ศุกร์ 03:30พฤหัสบดี 19:00
ศุกร์ 04:30พฤหัสบดี 20:00
ศุกร์ 05:30พฤหัสบดี 21:00
ศุกร์ 06:30พฤหัสบดี 22:00
ศุกร์ 07:30พฤหัสบดี 23:00
ศุกร์ 08:30ศุกร์ 00:00
ศุกร์ 09:30ศุกร์ 01:00
ศุกร์ 10:30ศุกร์ 02:00
ศุกร์ 11:30ศุกร์ 03:00
ศุกร์ 12:30ศุกร์ 04:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2023 สัปดาห์ 48