×

เวลาใน ลิมา และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 10:00 ของวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน ใน ลิมา และเป็นเวลา 11:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • ลิมา เวลา ช้ากว่านครนิวยอร์ก 1 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from ลิมา

นครนิวยอร์ก+1 ชั่วโมง
UTC+5 ชั่วโมง

ลิมา

นครนิวยอร์ก (+1ชม)

ศุกร์ 10:00ศุกร์ 11:00
ศุกร์ 11:00ศุกร์ 12:00
ศุกร์ 12:00ศุกร์ 13:00
ศุกร์ 13:00ศุกร์ 14:00
ศุกร์ 14:00ศุกร์ 15:00
ศุกร์ 15:00ศุกร์ 16:00
ศุกร์ 16:00ศุกร์ 17:00
ศุกร์ 17:00ศุกร์ 18:00
ศุกร์ 18:00ศุกร์ 19:00
ศุกร์ 19:00ศุกร์ 20:00
ศุกร์ 20:00ศุกร์ 21:00
ศุกร์ 21:00ศุกร์ 22:00
ศุกร์ 22:00ศุกร์ 23:00
ศุกร์ 23:00เสาร์ 00:00
เสาร์ 00:00เสาร์ 01:00
เสาร์ 01:00เสาร์ 02:00
เสาร์ 02:00เสาร์ 03:00
เสาร์ 03:00เสาร์ 04:00
เสาร์ 04:00เสาร์ 05:00
เสาร์ 05:00เสาร์ 06:00
เสาร์ 06:00เสาร์ 07:00
เสาร์ 07:00เสาร์ 08:00
เสาร์ 08:00เสาร์ 09:00
เสาร์ 09:00เสาร์ 10:00
เสาร์ 10:00เสาร์ 11:00
เสาร์ 11:00เสาร์ 12:00
เสาร์ 12:00เสาร์ 13:00
เสาร์ 13:00เสาร์ 14:00
เสาร์ 14:00เสาร์ 15:00
เสาร์ 15:00เสาร์ 16:00
เสาร์ 16:00เสาร์ 17:00
เสาร์ 17:00เสาร์ 18:00
เสาร์ 18:00เสาร์ 19:00
เสาร์ 19:00เสาร์ 20:00
เสาร์ 20:00เสาร์ 21:00
เสาร์ 21:00เสาร์ 22:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2024 สัปดาห์ 24