×

เวลาใน Kolonia Town และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 00:00 ของวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม ใน Kolonia Town และเป็นเวลา 09:00 ของวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2024 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Kolonia Town เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 15 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Kolonia Town

นครนิวยอร์ก
15 ชั่วโมง
15 ชั่วโมง
UTC
11 ชั่วโมง
11 ชั่วโมง

Kolonia Town

นครนิวยอร์ก (-15ชม)

จันทร์ 00:00อาทิตย์ 09:00
จันทร์ 01:00อาทิตย์ 10:00
จันทร์ 02:00อาทิตย์ 11:00
จันทร์ 03:00อาทิตย์ 12:00
จันทร์ 04:00อาทิตย์ 13:00
จันทร์ 05:00อาทิตย์ 14:00
จันทร์ 06:00อาทิตย์ 15:00
จันทร์ 07:00อาทิตย์ 16:00
จันทร์ 08:00อาทิตย์ 17:00
จันทร์ 09:00อาทิตย์ 18:00
จันทร์ 10:00อาทิตย์ 19:00
จันทร์ 11:00อาทิตย์ 20:00
จันทร์ 12:00อาทิตย์ 21:00
จันทร์ 13:00อาทิตย์ 22:00
จันทร์ 14:00อาทิตย์ 23:00
จันทร์ 15:00จันทร์ 00:00
จันทร์ 16:00จันทร์ 01:00
จันทร์ 17:00จันทร์ 02:00
จันทร์ 18:00จันทร์ 03:00
จันทร์ 19:00จันทร์ 04:00
จันทร์ 20:00จันทร์ 05:00
จันทร์ 21:00จันทร์ 06:00
จันทร์ 22:00จันทร์ 07:00
จันทร์ 23:00จันทร์ 08:00
อังคาร 00:00จันทร์ 09:00
อังคาร 01:00จันทร์ 10:00
อังคาร 02:00จันทร์ 11:00
อังคาร 03:00จันทร์ 12:00
อังคาร 04:00จันทร์ 13:00
อังคาร 05:00จันทร์ 14:00
อังคาร 06:00จันทร์ 15:00
อังคาร 07:00จันทร์ 16:00
อังคาร 08:00จันทร์ 17:00
อังคาร 09:00จันทร์ 18:00
อังคาร 10:00จันทร์ 19:00
อังคาร 11:00จันทร์ 20:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2024 สัปดาห์ 28