×

เวลาใน Kermanshah และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 03:30 ของวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ใน Kermanshah และเป็นเวลา 19:00 ของวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Kermanshah เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 8 ชั่วโมง และ 30 นาที .
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Kermanshah

นครนิวยอร์ก
8.5 ชั่วโมง
8.5 ชั่วโมง
UTC
3.5 ชั่วโมง
3.5 ชั่วโมง

Kermanshah

นครนิวยอร์ก (-8ชม30นาที)

ศุกร์ 03:30พฤหัสบดี 19:00
ศุกร์ 04:30พฤหัสบดี 20:00
ศุกร์ 05:30พฤหัสบดี 21:00
ศุกร์ 06:30พฤหัสบดี 22:00
ศุกร์ 07:30พฤหัสบดี 23:00
ศุกร์ 08:30ศุกร์ 00:00
ศุกร์ 09:30ศุกร์ 01:00
ศุกร์ 10:30ศุกร์ 02:00
ศุกร์ 11:30ศุกร์ 03:00
ศุกร์ 12:30ศุกร์ 04:00
ศุกร์ 13:30ศุกร์ 05:00
ศุกร์ 14:30ศุกร์ 06:00
ศุกร์ 15:30ศุกร์ 07:00
ศุกร์ 16:30ศุกร์ 08:00
ศุกร์ 17:30ศุกร์ 09:00
ศุกร์ 18:30ศุกร์ 10:00
ศุกร์ 19:30ศุกร์ 11:00
ศุกร์ 20:30ศุกร์ 12:00
ศุกร์ 21:30ศุกร์ 13:00
ศุกร์ 22:30ศุกร์ 14:00
ศุกร์ 23:30ศุกร์ 15:00
เสาร์ 00:30ศุกร์ 16:00
เสาร์ 01:30ศุกร์ 17:00
เสาร์ 02:30ศุกร์ 18:00
เสาร์ 03:30ศุกร์ 19:00
เสาร์ 04:30ศุกร์ 20:00
เสาร์ 05:30ศุกร์ 21:00
เสาร์ 06:30ศุกร์ 22:00
เสาร์ 07:30ศุกร์ 23:00
เสาร์ 08:30เสาร์ 00:00
เสาร์ 09:30เสาร์ 01:00
เสาร์ 10:30เสาร์ 02:00
เสาร์ 11:30เสาร์ 03:00
เสาร์ 12:30เสาร์ 04:00
เสาร์ 13:30เสาร์ 05:00
เสาร์ 14:30เสาร์ 06:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 สัปดาห์ 8