×

เวลาใน Kapenguria และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 09:00 ของวันเสาร์ที่ 30 กันยายน ใน Kapenguria และเป็นเวลา 02:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Kapenguria เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 7 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Kapenguria

นครนิวยอร์ก
7 ชั่วโมง
7 ชั่วโมง
UTC
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

Kapenguria

นครนิวยอร์ก (-7ชม)

เสาร์ 09:00เสาร์ 02:00
เสาร์ 10:00เสาร์ 03:00
เสาร์ 11:00เสาร์ 04:00
เสาร์ 12:00เสาร์ 05:00
เสาร์ 13:00เสาร์ 06:00
เสาร์ 14:00เสาร์ 07:00
เสาร์ 15:00เสาร์ 08:00
เสาร์ 16:00เสาร์ 09:00
เสาร์ 17:00เสาร์ 10:00
เสาร์ 18:00เสาร์ 11:00
เสาร์ 19:00เสาร์ 12:00
เสาร์ 20:00เสาร์ 13:00
เสาร์ 21:00เสาร์ 14:00
เสาร์ 22:00เสาร์ 15:00
เสาร์ 23:00เสาร์ 16:00
อาทิตย์ 00:00เสาร์ 17:00
อาทิตย์ 01:00เสาร์ 18:00
อาทิตย์ 02:00เสาร์ 19:00
อาทิตย์ 03:00เสาร์ 20:00
อาทิตย์ 04:00เสาร์ 21:00
อาทิตย์ 05:00เสาร์ 22:00
อาทิตย์ 06:00เสาร์ 23:00
อาทิตย์ 07:00อาทิตย์ 00:00
อาทิตย์ 08:00อาทิตย์ 01:00
อาทิตย์ 09:00อาทิตย์ 02:00
อาทิตย์ 10:00อาทิตย์ 03:00
อาทิตย์ 11:00อาทิตย์ 04:00
อาทิตย์ 12:00อาทิตย์ 05:00
อาทิตย์ 13:00อาทิตย์ 06:00
อาทิตย์ 14:00อาทิตย์ 07:00
อาทิตย์ 15:00อาทิตย์ 08:00
อาทิตย์ 16:00อาทิตย์ 09:00
อาทิตย์ 17:00อาทิตย์ 10:00
อาทิตย์ 18:00อาทิตย์ 11:00
อาทิตย์ 19:00อาทิตย์ 12:00
อาทิตย์ 20:00อาทิตย์ 13:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2023 สัปดาห์ 39