×

เวลาใน Iqaluit และ นครนิวยอร์ก

  • Iqaluit เวลาเดียวกับ นครนิวยอร์ก.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Iqaluit

นครนิวยอร์ก0
UTC+4 ชั่วโมง

Iqaluit

นครนิวยอร์ก (+0ชม)

จันทร์ 23:00จันทร์ 23:00
อังคาร 00:00อังคาร 00:00
อังคาร 01:00อังคาร 01:00
อังคาร 02:00อังคาร 02:00
อังคาร 03:00อังคาร 03:00
อังคาร 04:00อังคาร 04:00
อังคาร 05:00อังคาร 05:00
อังคาร 06:00อังคาร 06:00
อังคาร 07:00อังคาร 07:00
อังคาร 08:00อังคาร 08:00
อังคาร 09:00อังคาร 09:00
อังคาร 10:00อังคาร 10:00
อังคาร 11:00อังคาร 11:00
อังคาร 12:00อังคาร 12:00
อังคาร 13:00อังคาร 13:00
อังคาร 14:00อังคาร 14:00
อังคาร 15:00อังคาร 15:00
อังคาร 16:00อังคาร 16:00
อังคาร 17:00อังคาร 17:00
อังคาร 18:00อังคาร 18:00
อังคาร 19:00อังคาร 19:00
อังคาร 20:00อังคาร 20:00
อังคาร 21:00อังคาร 21:00
อังคาร 22:00อังคาร 22:00
อังคาร 23:00อังคาร 23:00
พุธ 00:00พุธ 00:00
พุธ 01:00พุธ 01:00
พุธ 02:00พุธ 02:00
พุธ 03:00พุธ 03:00
พุธ 04:00พุธ 04:00
พุธ 05:00พุธ 05:00
พุธ 06:00พุธ 06:00
พุธ 07:00พุธ 07:00
พุธ 08:00พุธ 08:00
พุธ 09:00พุธ 09:00
พุธ 10:00พุธ 10:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2024 สัปดาห์ 29