×

เวลาใน โฮบาร์ต และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 09:00 ของวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน ใน โฮบาร์ต และเป็นเวลา 19:00 ของวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2023 ใน นครนิวยอร์ก.
  • โฮบาร์ต เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 14 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from โฮบาร์ต

นครนิวยอร์ก
14 ชั่วโมง
14 ชั่วโมง
UTC
10 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง

โฮบาร์ต

นครนิวยอร์ก (-14ชม)

อาทิตย์ 09:00เสาร์ 19:00
อาทิตย์ 10:00เสาร์ 20:00
อาทิตย์ 11:00เสาร์ 21:00
อาทิตย์ 12:00เสาร์ 22:00
อาทิตย์ 13:00เสาร์ 23:00
อาทิตย์ 14:00อาทิตย์ 00:00
อาทิตย์ 15:00อาทิตย์ 01:00
อาทิตย์ 16:00อาทิตย์ 02:00
อาทิตย์ 17:00อาทิตย์ 03:00
อาทิตย์ 18:00อาทิตย์ 04:00
อาทิตย์ 19:00อาทิตย์ 05:00
อาทิตย์ 20:00อาทิตย์ 06:00
อาทิตย์ 21:00อาทิตย์ 07:00
อาทิตย์ 22:00อาทิตย์ 08:00
อาทิตย์ 23:00อาทิตย์ 09:00
จันทร์ 00:00อาทิตย์ 10:00
จันทร์ 01:00อาทิตย์ 11:00
จันทร์ 02:00อาทิตย์ 12:00
จันทร์ 03:00อาทิตย์ 13:00
จันทร์ 04:00อาทิตย์ 14:00
จันทร์ 05:00อาทิตย์ 15:00
จันทร์ 06:00อาทิตย์ 16:00
จันทร์ 07:00อาทิตย์ 17:00
จันทร์ 08:00อาทิตย์ 18:00
จันทร์ 09:00อาทิตย์ 19:00
จันทร์ 10:00อาทิตย์ 20:00
จันทร์ 11:00อาทิตย์ 21:00
จันทร์ 12:00อาทิตย์ 22:00
จันทร์ 13:00อาทิตย์ 23:00
จันทร์ 14:00จันทร์ 00:00
จันทร์ 15:00จันทร์ 01:00
จันทร์ 16:00จันทร์ 02:00
จันทร์ 17:00จันทร์ 03:00
จันทร์ 18:00จันทร์ 04:00
จันทร์ 19:00จันทร์ 05:00
จันทร์ 20:00จันทร์ 06:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2023 สัปดาห์ 23