×

เวลาใน Hlatikulu และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 23:00 ของวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม ใน Hlatikulu และเป็นเวลา 17:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Hlatikulu เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 6 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Hlatikulu

นครนิวยอร์ก
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
UTC
2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง

Hlatikulu

นครนิวยอร์ก (-6ชม)

ศุกร์ 23:00ศุกร์ 17:00
เสาร์ 00:00ศุกร์ 18:00
เสาร์ 01:00ศุกร์ 19:00
เสาร์ 02:00ศุกร์ 20:00
เสาร์ 03:00ศุกร์ 21:00
เสาร์ 04:00ศุกร์ 22:00
เสาร์ 05:00ศุกร์ 23:00
เสาร์ 06:00เสาร์ 00:00
เสาร์ 07:00เสาร์ 01:00
เสาร์ 08:00เสาร์ 02:00
เสาร์ 09:00เสาร์ 03:00
เสาร์ 10:00เสาร์ 04:00
เสาร์ 11:00เสาร์ 05:00
เสาร์ 12:00เสาร์ 06:00
เสาร์ 13:00เสาร์ 07:00
เสาร์ 14:00เสาร์ 08:00
เสาร์ 15:00เสาร์ 09:00
เสาร์ 16:00เสาร์ 10:00
เสาร์ 17:00เสาร์ 11:00
เสาร์ 18:00เสาร์ 12:00
เสาร์ 19:00เสาร์ 13:00
เสาร์ 20:00เสาร์ 14:00
เสาร์ 21:00เสาร์ 15:00
เสาร์ 22:00เสาร์ 16:00
เสาร์ 23:00เสาร์ 17:00
อาทิตย์ 00:00เสาร์ 18:00
อาทิตย์ 01:00เสาร์ 19:00
อาทิตย์ 02:00เสาร์ 20:00
อาทิตย์ 03:00เสาร์ 21:00
อาทิตย์ 04:00เสาร์ 22:00
อาทิตย์ 05:00เสาร์ 23:00
อาทิตย์ 06:00อาทิตย์ 00:00
อาทิตย์ 07:00อาทิตย์ 01:00
อาทิตย์ 08:00อาทิตย์ 02:00
อาทิตย์ 09:00อาทิตย์ 03:00
อาทิตย์ 10:00อาทิตย์ 04:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2024 สัปดาห์ 29