×

เวลาใน Gwalior และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 18:30 ของวันพุธที่ 4 ตุลาคม ใน Gwalior และเป็นเวลา 09:00 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Gwalior เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 9 ชั่วโมง และ 30 นาที .
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Gwalior

นครนิวยอร์ก
9.5 ชั่วโมง
9.5 ชั่วโมง
UTC
5.5 ชั่วโมง
5.5 ชั่วโมง

Gwalior

นครนิวยอร์ก (-9ชม30นาที)

พุธ 18:30พุธ 09:00
พุธ 19:30พุธ 10:00
พุธ 20:30พุธ 11:00
พุธ 21:30พุธ 12:00
พุธ 22:30พุธ 13:00
พุธ 23:30พุธ 14:00
พฤหัสบดี 00:30พุธ 15:00
พฤหัสบดี 01:30พุธ 16:00
พฤหัสบดี 02:30พุธ 17:00
พฤหัสบดี 03:30พุธ 18:00
พฤหัสบดี 04:30พุธ 19:00
พฤหัสบดี 05:30พุธ 20:00
พฤหัสบดี 06:30พุธ 21:00
พฤหัสบดี 07:30พุธ 22:00
พฤหัสบดี 08:30พุธ 23:00
พฤหัสบดี 09:30พฤหัสบดี 00:00
พฤหัสบดี 10:30พฤหัสบดี 01:00
พฤหัสบดี 11:30พฤหัสบดี 02:00
พฤหัสบดี 12:30พฤหัสบดี 03:00
พฤหัสบดี 13:30พฤหัสบดี 04:00
พฤหัสบดี 14:30พฤหัสบดี 05:00
พฤหัสบดี 15:30พฤหัสบดี 06:00
พฤหัสบดี 16:30พฤหัสบดี 07:00
พฤหัสบดี 17:30พฤหัสบดี 08:00
พฤหัสบดี 18:30พฤหัสบดี 09:00
พฤหัสบดี 19:30พฤหัสบดี 10:00
พฤหัสบดี 20:30พฤหัสบดี 11:00
พฤหัสบดี 21:30พฤหัสบดี 12:00
พฤหัสบดี 22:30พฤหัสบดี 13:00
พฤหัสบดี 23:30พฤหัสบดี 14:00
ศุกร์ 00:30พฤหัสบดี 15:00
ศุกร์ 01:30พฤหัสบดี 16:00
ศุกร์ 02:30พฤหัสบดี 17:00
ศุกร์ 03:30พฤหัสบดี 18:00
ศุกร์ 04:30พฤหัสบดี 19:00
ศุกร์ 05:30พฤหัสบดี 20:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2023 สัปดาห์ 40