×

เวลาใน Federal District และ นครนิวยอร์ก

  • ขณะนี้เป็นเวลา 00:00 ของวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม ใน Federal District และเป็นเวลา 23:00 ของวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2024 ใน นครนิวยอร์ก.
  • Federal District เวลา เร็วกว่านครนิวยอร์ก 1 ชั่วโมง.
  • คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม

Time difference from Federal District

นครนิวยอร์ก
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
UTC+3 ชั่วโมง

Federal District

นครนิวยอร์ก (-1ชม)

จันทร์ 00:00อาทิตย์ 23:00
จันทร์ 01:00จันทร์ 00:00
จันทร์ 02:00จันทร์ 01:00
จันทร์ 03:00จันทร์ 02:00
จันทร์ 04:00จันทร์ 03:00
จันทร์ 05:00จันทร์ 04:00
จันทร์ 06:00จันทร์ 05:00
จันทร์ 07:00จันทร์ 06:00
จันทร์ 08:00จันทร์ 07:00
จันทร์ 09:00จันทร์ 08:00
จันทร์ 10:00จันทร์ 09:00
จันทร์ 11:00จันทร์ 10:00
จันทร์ 12:00จันทร์ 11:00
จันทร์ 13:00จันทร์ 12:00
จันทร์ 14:00จันทร์ 13:00
จันทร์ 15:00จันทร์ 14:00
จันทร์ 16:00จันทร์ 15:00
จันทร์ 17:00จันทร์ 16:00
จันทร์ 18:00จันทร์ 17:00
จันทร์ 19:00จันทร์ 18:00
จันทร์ 20:00จันทร์ 19:00
จันทร์ 21:00จันทร์ 20:00
จันทร์ 22:00จันทร์ 21:00
จันทร์ 23:00จันทร์ 22:00
อังคาร 00:00จันทร์ 23:00
อังคาร 01:00อังคาร 00:00
อังคาร 02:00อังคาร 01:00
อังคาร 03:00อังคาร 02:00
อังคาร 04:00อังคาร 03:00
อังคาร 05:00อังคาร 04:00
อังคาร 06:00อังคาร 05:00
อังคาร 07:00อังคาร 06:00
อังคาร 08:00อังคาร 07:00
อังคาร 09:00อังคาร 08:00
อังคาร 10:00อังคาร 09:00
อังคาร 11:00อังคาร 10:00

เปรียบเทียบอีกครั้ง

 
 
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2024 สัปดาห์ 20